Ideální žena je taková, která nás nepodvádí, ale je tak nádherná, jako by to stále dělala.

Autor citátu: Charles Aznavour     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Nejsilnější zbraní žen je jejich slabost. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žena je budoucnost muže. Sumerské přísloví | Detail citátu

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli, pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Stárnoucí žena má jen jednu útěchu - stáří ostatních žen. Oldřich Fišer | Detail citátu

Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky. Pitigrilli | Detail citátu

Žena musí vypadat tak moudře, aby její hloupost byla milým překvapením. Karl Kraus | Detail citátu

Stará panna nemá o moc větší cenu než nedoručený dopis. Maďarská přísloví | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné. Bauer Bruno | Detail citátu

Ženy nám nikdy neprominou své vlastní omyly. Jiří Žáček | Detail citátu

Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. Čínské přísloví | Detail citátu

Když ti svědomí neříká, co máš dělat ve věci práva nebo bezpráví, zeptej se své ženy. Georg Horace Lorimer | Detail citátu

Neústupná žena chce muže spíše dráždit, než odrazovat. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Žena je geniální jedině v přetvářce. Honoré de Balzac | Detail citátu

Coyot woman - ve státě Wyoming je označována žena, která je tak ošklivá, že když se vedle ní ráno probudíte a má hlavu na vaší ruce, raději si ruku uhryžete jako kojot než, aby jste ji probudil. Macek Miroslav | Detail citátu

Je lépe ženu rozčilovat, než nudit. Shaw George Bernard | Detail citátu

U žen je všechno srdce, dokonce i hlava. Jean Paul | Detail citátu

Inteligentní žena musí být také krásná - aby ji respektovali muži. Alexi Andrejev | Detail citátu

Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. Julian Tuwim | Detail citátu

O co lépe by mnohé ženy vypadaly, kdyby byly zdrženlivější při pokusech opravit přírodu. Ringgold Wilmer Lardner | Detail citátu

Rentgenolog je jediný muž, který má šance ženu prohlédnout. Jacques Tati | Detail citátu

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Na ženách je nejkrásnější to co si jen domýšlíme nebo představujeme. Sekera Jarmil | Detail citátu

Mladé ženy pletou mužům hlavu, staré jim pletou punčochy. Jílek Jan | Detail citátu

Oblékni sloup a bude vypadat jako hezká žena. Italská přísloví | Detail citátu

Žena nemá jiný věk, než na kolik vypadá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Největším ze všech majetků je krása ženy. Friedrich Schiller | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Čtu ve svém muži jako v knize, ale jiné knihy mám také ráda. Německé přísloví | Detail citátu

Je mi líto každé mladé ženy, jejíž tělo není středem pozornosti a tudíž zahálí. Matthias Claudius | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Christian Morgenstern | Detail citátu

Je-li žena rezervovaná, tedy určitě ne pro vás. Ladislav Muška | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolesti. Achard Marcel | Detail citátu

Cítila přímo magickou přitažlivost k mužům s vysokým bankovním kontem. Lech Przeczek | Detail citátu

Za vším hledej ženu. Francouzské přísloví | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše chyby. Kdybychom měli dost chyb, odpustily by nám všechno - i naši genialitu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my. Čapek Josef | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..