Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti.

Autor citátu: Christian Morgenstern     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Každý člověk má tři charaktery - ten který mu připisují, ten který si připisuje on sám, a konečně ten který fakticky má. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Nejhorší na komplexech méněcennosti je, že je mají nesprávní lidé. Jacques Tati | Detail citátu

Čím víc lidé mají, tím více si přejí. Latinská přísloví | Detail citátu

Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Existují lidé, kteří po uzavření dohody fifty-fifty trvají na tom, že ta pomlčka patří jim. Laurence Peter | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Skutečně není pravda, že by někdy existoval člověk, který by kladl zájem veřejnosti nad svůj vlastní. John Adams | Detail citátu

Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují. Avicenna | Detail citátu

Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje. Erich Fromm | Detail citátu

Lidé lidem dveře otevírají. Jiří Wolker | Detail citátu

Potřebujete něco rychle a přesně vyřídit - obraťte se na člověka velmi zaměstnaného. Kdo nemá co dělat, nemá nikdy čas. Camillo Benso Cavour | Detail citátu

Člověk tím méně potřebuje, čím méně si žádá. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk je člověku ustavičným nebezpečím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Všichni lidé jsou herci. Kde pro ně vzít repertoár? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk raději pozná vesmír než sebe samého. Ernest Hemingway | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Teprve tehdy se staneš člověkem, až se naučíš vidět člověka v tom druhém. Alexandr Nikolajevič Radiščev | Detail citátu

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Christian Morgenstern | Detail citátu

Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde. Arthur Hailey | Detail citátu

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému. Immanuel Kant | Detail citátu

Realista je člověk, který má správný odstup od svých ideálů. Truman Capote | Detail citátu

Člověk hloupý neustoupí. Slovenská přísloví | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery. Jeden který ukazuje, jeden který má, a jeden který si myslí že má. Alphonse Karr | Detail citátu

Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí. Leszek Kumor | Detail citátu

Ponechme lidem jejich zásluhy - zejména těm, kteří je nemají. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Člověk se mění od dětství až do hrobu. Kdy je tedy sám sebou? Stefan Kisielewski | Detail citátu

Člověk je tvor nesmírně ješitný. Přímo si říká o to, aby byl hezky hlazen po hřbetě - a pak jen spokojeně vrní. Chce být uznán, ctěn, oceňován, oblíben. Je strašně háklivý na své místo, které si vydobyl v člověčí skupině i v přírodě vůbec. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Člověk roste v ceně, kterou platí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Michel de Montaigne | Detail citátu

Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestli-že to sami připustí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví. Oscar Wilde | Detail citátu

Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest. Milan Kundera | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..