Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti.

Autor citátu: Christian Morgenstern     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma lidé

Každá mince a každý člověk mají dvě strany. Libanonská přísloví | Detail citátu

Peklo jsou ti druzí, ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou ti druzí, zkrátka, všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Povaha člověka se vytváří nezávisle na jeho vůli. Robert Owen | Detail citátu

Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nepozorujete. Oldřich Fišer | Detail citátu

Lidstvo se občas odchyluje od logiky svého vývoje. Proto, ještě existuje. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní, protože jim jsou lhostejné prostředky k dosažení jejich cílů. Franz Grillparzer | Detail citátu

Člověk už nemá křídla a není andělem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Člověk se vůbec nestane krutý, protože je katem, ale stane se katem, protože je krutý. Denis Diderot | Detail citátu

Člověk od přírody je jistě egoistou. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Dobrý člověk potřebnější než kamenný most. Maďarská přísloví | Detail citátu

Člověk se mění od dětství až do hrobu. Kdy je tedy sám sebou? Stefan Kisielewski | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit. Honoré de Balzac | Detail citátu

Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní. Anatole France | Detail citátu

Nejhorší na člověku nebývá to, jaký je, ale jaký není. Ladislav Muška | Detail citátu

Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí? Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Kdysi, když šli lidé spát, probrali si, co za den udělali, komu ublížili či pomohli. To je naše povinnost. Josef Kemr | Detail citátu

Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Oscar Wilde | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernst Fischer | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestli-že to sami připustí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda - ale je to třtina myslící. Blaise Pascal | Detail citátu

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Čím výše vylezl moderní člověk na žebříčku civilizace, tím větší je nebezpečí, že spadne dolů a zlomí si vaz. Chybí mu smysl života, nebo chcete-li, anděl strážný, který by měl vždy dětskou podobu. Jaromír Janata | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nejvznešeněji se tváří, když mají plné kalhoty. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejlépe poznáš člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš. Jean Paul | Detail citátu

Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Člověk se neustále mění, lidé jsou pořád stejní. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Lidé se liší nejnápadněji tím, že blázni tropí pořád tytéž a rozumní pořád jiné klouposti. Karl Heinrich Waggerl | Detail citátu

Člověk - vedlejší produkt lásky. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou. Voltaire | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..