Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály.

Autor citátu: Bertolt Brecht     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu žena. Hádka bývá účelná jen v pochybných případech, kdy potřebuješ záležitost zatemnit. Jean Rostand | Detail citátu

Ženy nechtějí rovnoprávnost s muži, ale s jinými ženami. Dušan Radovič | Detail citátu

Ženy představují vítězství hmoty nad duchem, muži představují vítězství ducha nad morálkou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Bůh stvořil muže, ale žena stvořila manžela. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal. Valéry Paul | Detail citátu

Žena je jako lilie - jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ženy čas od času potřebují nějaké to drama a trošku přehánění. Jean Dutourd | Detail citátu

Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich. Achard Marcel | Detail citátu

Cizí žena se zdá hezčí. Italské přísloví | Detail citátu

Z pozemských statků je nejlepší dobrá žena. Špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simónidés z Keu | Detail citátu

Dobře vychovaná kočička si nehraje s myší, která jí nebyla představena. Jacques Prévert | Detail citátu

Žena nechť není jen poctivá, ale nechť i tak vypadá. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Žena ve společnosti anděl, na ulici mílius, doma ďábel. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žena není žádný genius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile. Oscar Wilde | Detail citátu

Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Krásné ženy člověk nikdy nepozná dobře, i kdyby je studoval celý život. Jsou tak či onak nebezpečné. Josef Škvorecký | Detail citátu

Odvezte mě rychle k nějaké hodné ženě. Adresu neznám ... Jiránek Vladimír | Detail citátu

Žena je bytostí, který vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů. Baudelaire Charles | Detail citátu

Ženy by měly být nemravné a neměly by být slyšet. Groucho Marx | Detail citátu

Nejhůř se přesvědčuje žena, která neví, co chce. Alexi Andrejev | Detail citátu

Když má líná žena mouku, tak nemá síto. A když má síto, tak nemá mouku. Italská přísloví | Detail citátu

Ožeň se v každém případě! Dostaneš-li dobrou ženu, budeš šťastný. Dostaneš-li zlou, budeš filozofem. Sokrates | Detail citátu

Žena se ve ztraceném ráji zakousla do ovoce ze stromu poznání o deset minut dříve než muž. Od té doby si stále udržela desetiminutový náskok. Alphonse Karr | Detail citátu

Křehkosti - tvé jméno je žena. William Shakespeare | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Je mi líto každé mladé ženy, jejíž tělo není středem pozornosti a tudíž zahálí. Matthias Claudius | Detail citátu

Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. Françoise Saganová | Detail citátu

Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milostných schopnostech. Jean Dutourd | Detail citátu

Řeknete-li o ženě, že je slepice, tak jí lichotíte, že je snášenlivá. Josef Poláček | Detail citátu

Žena smlčí každé tajemství, o němž neví. Srbská přísloví | Detail citátu

Kdo nemá peněz je chudý, kdo nemá přátel je chudší, ale kdo nemá srdce je nejchudší na světě. Dostojevskij Fjodor Michajlovič | Detail citátu

Ženy chtějí, abys měl rozum, jen proto, aby tě o něj mohli připravit. Žáček Jiří | Detail citátu

Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. Julian Tuwim | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Žena, která je jen trochu k světu a není zrovna hrbatá, může si vzít, koho chce. William Makepeace Thackeray | Detail citátu

Sex-appeal je umění vyvolat u mužů zvědavost na to, co už beztoho znají. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Neběhejte za ženami, abyste se nesrazili s těmi, kteří od nich prchají. Dušan Radovič | Detail citátu

Být mladou a nebýt krásnou, je právě tak málo potěšitelné, jako být krásnou avšak nebýt mladou. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nebitá žena je jako nedopečené maso. Cikánská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..