Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály.

Autor citátu: Bertolt Brecht     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Ženské nemají smysl pro nesmysl. Werich Jan | Detail citátu

Víte kdy má ženská vyndat ruce ze dřezu? Když přivezou uhlí! Bílá Lucie | Detail citátu

Když se žena s mužem nevyspí, ani jedna poklička na hrnec jí nepasuje. Polská přísloví | Detail citátu

Krásné ženy člověk nikdy nepozná dobře, i kdyby je studoval celý život. Jsou tak či onak nebezpečné. Josef Škvorecký | Detail citátu

Žena opravdu někdy zvířecky trpí láskou, totiž snáší svoje neštěstí, jako zvíře snáší bolest, nesnaží se uzdravit, umí se jenom chvět a lízat si ránu. Jean Dutourd | Detail citátu

Žena ve společnosti anděl, na ulici mílius, doma ďábel. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě. William Somerset Maugham | Detail citátu

Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

Mezi "ano" a "ne" ženy se nevejde ani špendlík. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

O co lépe by mnohé ženy vypadaly, kdyby byly zdrženlivější při pokusech opravit přírodu. Ringgold Wilmer Lardner | Detail citátu

Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy. René Descartes | Detail citátu

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Čas věnovaný ženě není ztracený. Je pouze promarněný. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Nejsilnější voda na světě jsou ženské slzy. Morley John | Detail citátu

Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž. Balzac Honoré de | Detail citátu

Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách. Pablo Picasso | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Alphonse Karr | Detail citátu

Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu ať ji má nebo nemá. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Stará panna nemá o moc větší cenu než nedoručený dopis. Maďarská přísloví | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

V Apokalypse se mluví o koních, že mají sílu v tlamách a zadcích. Co je v Apokalypse řečeno o koních, možno ve skutečnosti říci též o ženách. Jonathan Swift | Detail citátu

Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě. John Milton | Detail citátu

Ta dáma vděčí za svůj dobrý vzhled svému otci. Je plastickým chirurgem. Thomas Mann | Detail citátu

Není počestných žen, které by tím nebyly už dlouho znuděny. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Žena nikdy nelituje svých omylů. Zato se za ně ráda mstí. Carlo Dossi | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svoji matku a zastydí se. Spurgeon Charles Haddon | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Která slepice nenese a kdáče a žena na svého muže kváče, která pak slepice kokrhá a žena se na svého muže potrhá - té slepici sluší upéci a ženě dáti kyjem po pleci. Česká přísloví | Detail citátu

Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, ne však jejich ješitnosti. Jean Paul | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Lin Yutang | Detail citátu

Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milostných schopnostech. Jean Dutourd | Detail citátu

Všechno, nač je lidstvo hrdé, je dílem matek. Maxim Gorkij | Detail citátu

Leckterá žena má raději peníze než přátele a ještě raději milence než peníze. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Kde u žen končí ďábel a kde začíná anděl? Heinrich Heine | Detail citátu

Ženy chtějí nejméně všechno a nejpozději hned. Shaw George Bernard | Detail citátu

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Immanuel Kant | Detail citátu

Dáma je žena, jejíž pouhá přítomnost působí, že se muži chovají jako gentlemani. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..