V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších.

Autor citátu: Charles Darwin     Téma: člověk

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma člověk

Raději být v pekle šéfem, než-li v nebi blbcem. Jiří Vorel | Detail citátu

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí. Dalajlama | Detail citátu

Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane. Vůdce napíná plachty. John C. Maxwell | Detail citátu

Jediný člověk před kterým se neschováme, jsme my sami. Proto stojí za to se trochu poznat. Neznámý autor | Detail citátu

Příležitostí stát se vůdcem je spousta a pro většinu lidí jsou dosažitelné. John C. Maxwell | Detail citátu

Leadership je partnerství. Keneth Blanchard | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Skutečný vůdce se pozná podle toho, že jeho lidé vždy nějakým záhadným způsobem odvádějí vynikající práci. John C. Maxwell | Detail citátu

V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá jen když zbude čas. Jack Welch | Detail citátu

Na světě jsou cvoci, někteří z nich se stávají šéfy. Jack Welch | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte. Neznámý autor | Detail citátu

Mají-li se dát lidé do pohybu, musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží slézat hory, o kterých panuje názor, že jsou příliš vysoké. David Gergen | Detail citátu

Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství. Jack Welch | Detail citátu

Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci… Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami. Lao-c´(600 př.n.l) | Detail citátu

Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk. Aristoteles | Detail citátu

Opravdu důležitých věcí, je jen pár. Marie Dressler | Detail citátu

Když se ke všem zaměstnancům chováme stejně, odcházejí. Dave Logan | Detail citátu

Přátelé nevěří tobě, ale v tebe! Neznámý autor | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních. John C. Maxwell | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady. John C. Maxwell | Detail citátu

V království slepých může být i jednooký generálním ředitelem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál. Neznámý autor | Detail citátu

Podřízené dědíte, ale stoupence musíte získat. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Umění vést spočívá v tom, že dokážeme přimět lidi, aby nás následovali, i když to není jejich povinnost. John C. Maxwell | Detail citátu

První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je. Ben Stein | Detail citátu

Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o svě vlastní hodnotě. Denis Waitley | Detail citátu

Nálada vůdce je nakažlivá. Jack Welch | Detail citátu

Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně. Margaret Carty | Detail citátu

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání. Dalajlama | Detail citátu

Základ úspěšného leadershipu tkví v práci s posláním - v jeho definici a jasné a pravidelné komunikaci. Lídr stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy. Peter Drucker | Detail citátu

Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity. J.W. Goethe | Detail citátu

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle. Henry Ford | Detail citátu

Každý, kdo odešel z vaší firmy jí nadále reprezentuje. Může ji pomlouvat nebo chválit. Jack Welch | Detail citátu

Chystáme-li se zacházet se zákazníkem jako s dobytkem, musíme rovněž přijít s obchodním modelem pro dobytek. Herb Kelleher | Detail citátu

Potkali jsme nepřítele. Jsme to my. Pogo | Detail citátu

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell | Detail citátu

Nahoru musí každý sám, dolů už ti všichni pomůžou. Neznámý autor | Detail citátu

Každá organizace potřebuje dobré lídry, ne jen dobré politiky. Jerry Weltner | Detail citátu

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. Helen Keller | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..