I ti nejtalentovanější jedinci potřebuji při průchodu neznámým terénem světlo.

Autor citátu: Jonas Ridderstrale     Téma: člověk

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma člověk

Můžete zkoušet plavat v řece proti proudu. Po proudu to půjde mnohem lépe. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Vyhýbat se nejistotě patří k lidské přirozenosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. Hal Urban | Detail citátu

Den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

Jací jste vy, taková je i vaše firma. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Budete-li potlačovat hněv, potlačíte i radost. Neznámý autor | Detail citátu

Potíž s bezohlednou honbou za kariérou v závodě krys spočívá v tom, že i když vyhrajete, zůstáváte krysou. Lily Tomlin | Detail citátu

Zboží má takovou hodnotu, jakou je je za něj kupující ochoten zaplatit. Pubilius Syrus | Detail citátu

To, co je už za námi a to co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás. Ralph Emerson | Detail citátu

Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady. John C. Maxwell | Detail citátu

Základ úspěšného leadershipu tkví v práci s posláním - v jeho definici a jasné a pravidelné komunikaci. Lídr stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy. Peter Drucker | Detail citátu

Úspěch nepřijde za námi; musíme se za ním vydat a získat ho. Marva Collinsová | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde se právě nacházíte. Zig Ziglar | Detail citátu

Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou. Napoleon Hill | Detail citátu

V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí – a s dovedností tuto vizi komunikovat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Člověk se potřebuje bavit. Potřebuje si hrát a co je nejdůležitější potřebuje se smát. Hal Urban | Detail citátu

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle. Henry Ford | Detail citátu

Vedení je vztah. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

I ti nejtalentovanější jedinci potřebuji při průchodu neznámým terénem světlo. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Dej ránu první a vyhraješ! Hugo | Detail citátu

Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů... Neznámý autor | Detail citátu

Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete. Zig Ziglar | Detail citátu

Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o svě vlastní hodnotě. Denis Waitley | Detail citátu

Nenávidíme nejistotu. Jsme toxikomani závislí na kontrole. Když cítíme, že kontrola chybí, děláme se nám zle. Cítíme nervozitu a stres. Proto se necháváme vést značkami. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. Dalajlama | Detail citátu

Miluj a pracuj vždy tak, aby ses za vykonané nemusel omlouvat Biskup Vláďa | Detail citátu

Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit. Buď jste lepší nebo levnější. Neznámý autor | Detail citátu

Dávej pravidla nebo ti je dá někdo jiný a nebudou se ti líbit. Neznámý autor | Detail citátu

První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je. Ben Stein | Detail citátu

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell | Detail citátu

Snažte se o to, aby vaše produkty a služby, byly jiné než u ostatních. A zákazníci k vám přilnou jako lepidlo. Jack Welch | Detail citátu

Je něco ještě vzácnějšího, cennějšího než schopnosti. Je to schopnost rozpoznat schopnosti. Robert Half | Detail citátu

Jediná věc, které je třeba se bát, jsme my sami. F.D. Roosevelt | Detail citátu

Recept na úspěch: Najděte něco, za co jsou lidé ochotní zaplatit a dělejte to extrémně dobře. Neznámý autor | Detail citátu

Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně. Sokrates | Detail citátu

Je daleko důležitější dělat správnou věc než dělat věc správně. Peter F. Drucker | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Klíč vyhovuje, když odemkne zámek. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..