Osud člověka je utvářen jeho povahou.

Autor citátu: Cornelius Nepos     Téma: osud

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma osud

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Většina lidí se činí nespokojenými jen přehnanými nároky na osud. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. Euripidés | Detail citátu

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží. Albert Einstein | Detail citátu

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Osud je opakem přírodního zákona. Přírodní zákon poznáváme a využíváme, osud ne. Julian Tuwim | Detail citátu

Útěkem se řítíme doprostřed osudu. Titus Livius | Detail citátu

Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo. Francois Mauriac | Detail citátu

Neexistuje žádný osud, který by nemohl být přemožen opovržením. Albert Camus | Detail citátu

Každý osud je možno jen snášením zmáhat. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. William Shakespeare | Detail citátu

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá. Victor Hugo | Detail citátu

Pospíchejte, lepší osud už čeká. Victor Hugo | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů. Agatha Christie | Detail citátu

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme. Ambrose Bierce | Detail citátu

Náš osud je nám v náčrtu pevně předurčen, ale to, jak bude konečný obraz vypadat, určujeme my sami. N.N. | Detail citátu

Osud míchá karty, my hrajeme. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

S radostí přijmi svůj osud. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Není-li žalobce, odsoudí osud. Latinská přísloví | Detail citátu

Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se nikdy dvakráte. Julius Zeyer | Detail citátu

Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu. Friedrich Schiller | Detail citátu

Těžký osud je jako kůň, kterého neseme na zádech. Patricie Holečková | Detail citátu

Nikdo není spokoje se svým osudem. Latinská přísloví | Detail citátu

Nejhorší a nejlepší často sdílejí společný osud. Patricie Holečková | Detail citátu

Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak či ještě k tomu je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil. Josef Čapek | Detail citátu

Ani milostný osud nespadne nikomu do klína. Na nás je, jak si jej vytvoříme. Marie Pujmanová | Detail citátu

Každý svého osudu strůjce. Latinská přísloví | Detail citátu

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud. Maximilien de Robespiere | Detail citátu

Osud si cestu najde. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí. Publilius Syrus | Detail citátu

To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu? Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žádný osud nemůže přemoci osud. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..