Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. Téma: pravda | Detail citátu