Po něčem toužit jest již důvod k žití

Autor citátu: Vrchlický Jaroslav     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit. Japonská přísloví | Detail citátu

Nic nevyváží hodnotu lidského života - leda větší počet lidských životů. Gabriel Laub | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím více plápolám. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni, jsme efektivní. John C. Maxwell | Detail citátu

Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? Neznámý autor | Detail citátu

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! Němcová Božena | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes. F. D. Roosewelt | Detail citátu

Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím. Kurdské přísloví | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. George Bernard Shaw | Detail citátu

Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Kdo vládne okamžikem, vládne životem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Život není boj. Je bojem, když ho neumíme žít. Brixiová Anna | Detail citátu

Život plodí květy a včely. Květy, to jsou tvůrčí duchové a včely jsou ty ostatní, co na nich sbírají med. Michele Morganová | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Morgenstern Christian | Detail citátu

Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým. Giordano Bruno | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Cílem není malovat život, ale dát život malbě. Bonnard Pierre | Detail citátu

Nežijeme jak chceme, ale jak umíme. Menandros | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Victor Hugo | Detail citátu

Život je pomalým ztrácením toho, co milujeme. N.N. | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Život je věrnost třeskutým krásám, někdy i za cenu vlastního života. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Život je zkouška. Je to jen zkouška. Kdyby to byl skutečný život, dostali bychom podrobnější instrukce o tom, kam máme jít a co máme dělat! Neznámý autor | Detail citátu

Život lze chápat jen zpětně, žít jej však musíme dopředu. Neznámý autor | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt. Christian Dietrich Grabbe | Detail citátu

Když si tak přemýšlím o životě, tak občas nevím jestli už mi skončil nebo teprve začne. Friedrichová Anna | Detail citátu

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat. Pascal Blaise | Detail citátu

Život je pro chudáka dlouhý, pro šťastného krátký. Latinská přísloví | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát - jen to pochopit! Marie Curie-Sklodowská | Detail citátu

Buďte každý den nějaký čas o samotě. Dalajlama | Detail citátu

To nejkrásnější v životě, je vždy zadarmo. Friedrichová Anna | Detail citátu

Je to zákon života - jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených. André Gide | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..