Nejhorší chorobou kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých.

Autor citátu: Romain Rolland     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Když si uvědomíme jak špatní jsou lidé, pak je podivuhodné, jak dobře se chovají. Salvator de Madariaga | Detail citátu

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou. Bennett | Detail citátu

Ďábla můžeš v devíti kostelech světit, anděl z něho nebude. Francouzská přísloví | Detail citátu

Člověk je dobrý, to jen lidé jsou špatní. Erich Kästner | Detail citátu

Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Je nemožné činit zlé, aby z toho vzešlo dobré. N.N. | Detail citátu

Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře. Mark Twain | Detail citátu

Když pro tebe někdo udělá něco dobrého, znamená to, aby ses měl na pozoru, že ti co nevidět provede nějakou špatnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Věc všeobecná je to, zdá se - strůjcem dobra jsme my, strůjcem zla osud zase. Ten často mýlí se, my máme pravdu vždy. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré. Jan Werich | Detail citátu

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte. Richard Sennett | Detail citátu

Hlupák není dost zlomyslný, aby mohl být skutečně dobrý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobro projde často beze stopy, zlo za sebou táhne následky. Knut Hamsun | Detail citátu

Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo. Jean Dutourd | Detail citátu

Když se ponižuješ, špatně činíš, když činíš špatně, ponižuješ se. Mongolská přísloví | Detail citátu

Když z domu vyženeš zlo, nečekej, že dobro se ti tam samo nastěhuje. Čečenská přísloví | Detail citátu

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Latinská přísloví | Detail citátu

Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. Titus Livius | Detail citátu

Dobrý je jen ten, kdo za to nic nechce. Ján Johanides | Detail citátu

Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle. Immanuel Kant | Detail citátu

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nezasluhuje chválu za dobrotu, kdo nedokáže být i zlý. Každá jiná dobrota je obvykle jen pohodlnost nebo nedostatek vůle. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Což kladné a záporné nemůže sloužit k jednomu a témuž cíli? Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Nikdo zlý není šťasten. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Dobro, které může člověk vykonat, je prý neomezené, pokud mu nezáleží na tom, kdo z toho bude mít prospěch. Robert Fulghum | Detail citátu

Obecné dobro se stává okamžitě srozumitelným ve chvíli, kdy je porušováno. Daniel Kroupa | Detail citátu

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. Arabská přísloví | Detail citátu

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí. Aristoteles | Detail citátu

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém. Christian Morgenstern | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Dobré činy spasí svět. N.N. | Detail citátu

Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit. Latinská přísloví | Detail citátu

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nic není samo o sobě ani dobré ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. William Shakespeare | Detail citátu

Dobru sluší prostota a jasnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..