Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Rochefoucauld Francois Duc de la     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy. Jean de la Bruyére | Detail citátu

V lásce má člověk vyzkoušet i to, co nemiluje. Ivan Alexejevič Bunin | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Ti, kdož milují musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat. René Clair | Detail citátu

Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky. Platón | Detail citátu

Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí. Jaroslav Durych | Detail citátu

Láska je 1+1, nevěra 1+2. Odlas Jiří | Detail citátu

V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem. Earl Nightingale | Detail citátu

Jak je to politování hodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho co chceme. Abélard Pierre | Detail citátu

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. Albert Einstein | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti. Samuel Butler | Detail citátu

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Když člověk ví proč miluje tak nemiluje. Jesenský Ján | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Achard Marcel | Detail citátu

Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. Alfred Tennyson | Detail citátu

Láska - uplatnit každý sám na sobě představy o druhém pohlaví. Ernst Ewald | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné. André Maurois | Detail citátu

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení. Mikulášek Oldřich | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

V životě jsou momenty, kdy ti někdo tak strašně chybí, že ho chceš unést ze svého snu, aby jsi ho mohl doopravdy obejmout. Boucníková Věra | Detail citátu

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat. Adolf Heyduk | Detail citátu

Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy. Richter Václav | Detail citátu

V lásce se střídá radost a bolest. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění. Hippokratés | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sebe nepoznává. Casanova Giacomo Girolamo | Detail citátu

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují!!! Kárová Dominika | Detail citátu

Láska má takovou sílu, že hory přenáší, ale ne, aby jedna jeden lidský život vydržela! Odlas Jiří | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. Propertius Sextus | Detail citátu

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Láska dokáže být nekonečně dlouhá, jako nit, ale dá se i lehce přetrhnout. maniaX | Detail citátu

Zapomenout. Zapomenout, to se řekne lehce. Ale moje srdce zapomenout nechce. I.M. | Detail citátu

Ve sběratelství a v milování musí být člověk nevybíraví. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi. Paul Claudel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..