Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života.

Autor citátu: R.L. Stevenson     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Doufám, že nakonec pravda zvítězí. Jan Viklef | Detail citátu

Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda. Niels Bohr | Detail citátu

Opak je taky pravdou. Groucho Marx | Detail citátu

Můžete se snažit anebo čekat a doufat na zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale nevypočitatelné. Peter F. Drucker | Detail citátu

Trpět je snadnější než jednat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Zdvořilost je pravda mírněná taktem. Victor de Kowa | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda se někdy dost načeká, kterými dveřmi ji pustí dovnitř. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci. Susan Jeffersová | Detail citátu

Co mě zajímá, je pravda. Ne, to je snobské. Platnost. Tu hledám. Gerald Durrell | Detail citátu

Chceš-li zklamat člověka, na kterém ti záleží, řekni mu pravdu. N.N. | Detail citátu

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Francis Bacon | Detail citátu

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet. William Blake | Detail citátu

Víte, jaké břemeno je v životě nejtěžší? Nemít co nést. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit. Titus Livius | Detail citátu

Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele. Dan Brown | Detail citátu

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět. Saadí | Detail citátu

Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Proč toužíme po nahé pravdě? Přistrojená slovy je mnohem parádnější. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je víc než moc, proto je trvalá. Karel Čapek | Detail citátu

Neodporuj pokušení! Všechno vyzkoušej a dělej to, co ti nejvíce vyhovuje. G.B.Shaw | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Když si přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě. Karl Kraus | Detail citátu

Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali. Milan Zelený | Detail citátu

Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá. Lao-C' | Detail citátu

Člověk který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, je skoro Bůh. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Pravda mluví v nitru, aniž přitom slyšeti slovo. Thomas Kempenský | Detail citátu

Dobré zvyky se těžce nabývají, ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se snadno získávají, ale život s nimi je obtížný. Zig Ziglar | Detail citátu

Pochybovat se smí jen o těch pravdách, které hlásají cizí proroci. Židovská přísloví | Detail citátu

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Úspěšný člověk: 1. ví co chce, 2. ví co nechce a 3. umí se podle toho zařídit. Neznámý autor | Detail citátu

Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

Every season is a journey. Every journey is a lifetime. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Za pravdy, dnes laciné, platili kdysi lidé životem. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..