To, že nikdy není pozdě, se často chápe tak, že na všechno je vždycky dost času.

Autor citátu: Patricie Holečková     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma čas

Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, jsou-li vybízeni k něčemu jinému. Helen Rowlandová | Detail citátu

Když je člověk mladý, tak ho neustále něco rozptyluje. Robert Fulghum | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. John Stuart Mill | Detail citátu

Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno. Georges Braque | Detail citátu

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich | Detail citátu

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Stáří je dětství bez iluzí. Jacques Roux | Detail citátu

Staří lidé jsou nebezpeční tím, že jim už nezáleží na budoucnosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Albert Schweitzer | Detail citátu

K radostnému stáří patří vzpomínky na ženy, se kterými jsme se neoženili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk s jedněmi hodinkami ví přesně, kolik je hodin. Člověk s dvojími si není nikdy jistý. N.N. | Detail citátu

Umění není stárnout, umění je to snášet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem. Proto tolik touží po lepší budoucnosti a koketují tolik s přítomností. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí. Viktor Žižka | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mládí je ihned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože. Friedrich Schiller | Detail citátu

Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami. Židovská přísloví | Detail citátu

Staří lidé milují náruživě, protože z posledních sil, mládí lehkovážně, protože jich mají nadbytek. Božena Benešová | Detail citátu

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. Jean Paul | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Málokdo umí být starý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jaká to vzpurná mládež! Místo, aby poslouchala staré, napodobuje je. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná. Albert Einstein | Detail citátu

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje. Jean Paul | Detail citátu

Staří jsme - ale jsme chytří? Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším. Anglická přísloví | Detail citátu

Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Mládí nikdy nepočítá s tím, že je mladé. Jean Dutourd | Detail citátu

Není větší škody nad ztracený čas. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Zuby moudrosti se objevují značně později než špičáky. Danillo Petrini | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Současnost je okamžik mezi minulostí a budoucností, postižitelný pouze metodami vyšší matematiky. Gabriel Laub | Detail citátu

Střeste čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život. Samuel Richardson | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Budoucnosti nikdo živý neujde. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..