Jsem první český feminista.

Autor citátu: Páral Vladimír     Téma: muži

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma muži

Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za ně rozhodne ženská nebo bůh. Updike John | Detail citátu

To mám muže! Nikam se mi hoditi nechce - do postele tuze malý, do kolébky tuze velký. Česká přísloví | Detail citátu

Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně. André Maurois | Detail citátu

Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže. Laub Gabriel | Detail citátu

Muž bez jakéhokoli stupně zdrženlivosti je nesnesitelný. Samuel Johnson | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje. Taylorová Liz | Detail citátu

Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem. Friedrich Schiller | Detail citátu

Mluvíš-li s mužem o něm samém, bude ti naslouchat celé hodiny. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Nemluvme o dvou metrech, mluvme o pár centimetrech. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Opravdový muž je ten, co zatne zuby a vyhrne si rukávy. Perská přísloví | Detail citátu

Muž pevných zásad, vždy bude na svém stát. Horatius | Detail citátu

Chlap nemá čas na to bejt zoufalej ... Hubač Jiří | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead | Detail citátu

Muž umí mlčet tak rafinovaně, že nikoho nenapadne, že vlastně mnohdy nemá co říci. Friedrich Wieck | Detail citátu

Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen. William Somerset Maugham | Detail citátu

Pozbude-li muž vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je skutečně zrazen. Učiní-li ženu, nebo ženu a dítě, středem svého života, je jeho postavení beznadějné. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Rowlandová Helen | Detail citátu

Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Tezi o mužské nadvládě si vymysleli utlačovaní muži, aby se cítili jako páni. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejpozději o své šedesátce musí se muž rozhodnout, chce-li si prodloužit mládí, nebo život. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Jaký je rozdíl mezi chlapci a muži? V ceně jejich hraček. Pospíšil Jaroslav | Detail citátu

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muži nejsou nikdy dost staří, aby přestali dělat hlouposti. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Je-li muž jen o málo hezčí než čert, je hezký až dost. Slovenská přísloví | Detail citátu

Zamilovaný muž je nedokonalý, dokud se neožení. Pak je vyřízený. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ... Plzák Miroslav | Detail citátu

Mužská pýcha je pořádné břímě. Robert Fulghum | Detail citátu

Muži se dělí na dvě skupiny. Jsou zdvořilí a nezdvořilí. Nezdvořilý muž nenabídne dámě své místo. Zdvořilý muž, když postřehne vstupující dámu, zamhouří oči a dělá, jako když spí. Karel Poláček | Detail citátu

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Existují tak marnivý muži, že jsou hrdi na ty, co přijdou po nich a nasadí jim parohy. Étienne Rey | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

Chlapům nikdy nic nedojde. A když už se to náhodou stane, může být příliš pozdě. J. Jannesová | Detail citátu

Muž bez ženy - kůň bez vody. Vietnamská přísloví | Detail citátu

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy. Konfucius | Detail citátu

Řeč je obrazem duše. Jaký muž, taková řeč. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Muž je dítětem svého díla. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Čím větší muž, tím hlubší jeho láska. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Málokdy se najde padesátník, který by starostmi zkrásněl. Ve dvaapadesáti letech může většinou být svůdný jenom šťastný a dobře naložený muž. Sebemenší chmura mu vtiskne do tváře deset let navíc. Jean Dutourd | Detail citátu

Muž pevných zásad vždy bude na svém stát. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..