Další citáty pro téma ženy

Žena potřebuje zrcadlo v každé situaci, v radosti i v zoufalství. Karl Kraus | Detail citátu

Ženy nutno milovat takové jaké jsou, anebo žádné. Louis de Boissy | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Karel Čapek | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována. Maurice Blondel | Detail citátu

Žena nelže. Přizpůsobuje si toliko pravdu dle své potřeby. Emanuel Hruška | Detail citátu

Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví | Detail citátu

Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo. Honoré de Balzac | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě. Julien Offroy de la Mettrie | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Když se žena musí svléknout, aby dokázala svůj sex-appeal, pak žádný nemá. Westová Mae | Detail citátu

Žena oklamaná manželem je schopna nejhoršího. Například znovu se vdát. Ladislav Muška | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jsem hodná, milá, spravedlivá, empatická a nejkrásnější...když jsem sama doma. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ženy nejsou nikdy silnější, než když se ozbrojí svou slabostí. Markýza du Deffand | Detail citátu

První žena je nenahraditelná. Tohle ovšem víme, až když máme na krku třetí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Žena, která zhřeší a cítí, že nemohla jinak, a přitom je odhodlána za to trpět a ví, že na to doplatí, i když to vlastně není tak docela její vina - taková žena je podle mého názoru daleko morálnější než ostatní. John Erskine | Detail citátu

Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž. Balzac Honoré de | Detail citátu

Nenalhávej si minulost podle potřeby. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k tomu, aby snášely velké starosti, ale k tomu, aby je zmírňovaly. Oliver Goldsmith | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni. Zima Václav | Detail citátu

Žena dá přednost muži bez peněz, před penězi bez muže. Řecká přísloví | Detail citátu

Ženské srdce lze zraňovat i netečností. Miguel Ángel Asturias | Detail citátu

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Miroslav Horníček | Detail citátu

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena. Lansky Paul | Detail citátu

Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Žena ve společnosti anděl, na ulici mílius, doma ďábel. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žena nespokojená se svým mužem si jej přetváří k obrazu svému. Potom začne být nespokojená se svým obrazem. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena nehezká se znelíbí, a pěkná se mnohým zalíbí. Ruská přísloví | Detail citátu

Běhat za ženami ještě nikomu neuškodilo. Nebezpečné je jen chytit ji. Jerome David Salinger | Detail citátu

Žena je nebezpečím pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky. Machiavelli Niccolo | Detail citátu

Kdyby vaše žena měla nějakou cenu, vzala by si někoho jiného. Dušan Radovič | Detail citátu

Když už je nám lhostejná, pak i žena na kolenou je velká přítěž. Sacha Guitry | Detail citátu

Žena nemá možnost nikdy zmoudřet. Brání jí v tom její přirození, nemyslím to pod břichem, ale v hlavě. Theodore Dreiser | Detail citátu

Kde u žen končí ďábel a kde začíná anděl? Heinrich Heine | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..