Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nepozorujete.

Autor citátu: Oldřich Fišer     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Marcel Achard | Detail citátu

Právě to co se ti nelíbí, musíš milovat tím více, abys k tomu nebyl nespravedlivý a zůstal dobrým člověkem. Matthew Arnold | Detail citátu

Zrcadlo: "Člověk je jen má představa". Karel Čapek | Detail citátu

Chytří lidé jsou vždy nejlepší konverzační slovník. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli. Franz Grillparzer | Detail citátu

Neuzavírejte se do sebe - můžete se dostat do špatné společnosti. Alexi Andrejev | Detail citátu

Člověk musí mít něco velmi rád, dělá-li to bez naděje na peníze, slávu, nebo dokonce bez naděje, že to udělá dobře. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem. Honoré de Balzac | Detail citátu

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Václav Havel | Detail citátu

Škodou mnozí lidé zmoudřeli. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Není ani tak rozhodující, kam vás lidé pošlou jako to, kde sami nakonec skončíte. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Člověk, který sám sobě moc nevěří, bojí se slyšet názory těch druhých, aby nepřišel o své vlastní. Jiří Menzel | Detail citátu

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Christian Morgenstern | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Člověk je bytost odkázaná na to, aby jí někdo čas od času řekl: "Je dobře, že jsi!" Josef Pieper | Detail citátu

Lidé nesmýšlí o životních událostech tak rozdílně, jako o nich mluví. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh. Blaise Pascal | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jenom pár lidí nic nedluží své reputaci, když se k nim dostanete blíž. Robert Fulghum | Detail citátu

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Když člověk neumře zvlášť mladý, musí zřejmě občas sám sobě trochu odporovat. Phélypeaux de Maurepas Jean Frédéric | Detail citátu

Člověk vytváří člověka ke svému obrazu - ale ne vždy ho pak ve skutečnosti pozná. Pierre Reverdy | Detail citátu

Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu. August Kotzebue | Detail citátu

Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidé vždycky hledají nějaký smysl, i když se z toho zrodí nesmysl. Erich von Däniken | Detail citátu

Lidé nemající nikdy čas dosáhnou nejméně. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci. Alkmaión | Detail citátu

Kdo je moudrý? Ten kdo se dovede od každého něco přiučit. - Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. - Kdo je bohatý? Ten kdo je spokojen. - A kdo je to? Nikdo. Benjamin Franklin | Detail citátu

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší. Karl Kraus | Detail citátu

Člověk má místa ve svém srdci, která dosud neexistují, a do nich vstupuje utrpení, aby mohla existovat. Léon Bloy | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..