In vino veritas, in pivo taky.

Autor citátu: Neznámý autor     Téma: alkohol

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma alkohol

Dobré víno rozveseluje srdce člověka. Neznámý autor | Detail citátu

In vino veritas, in pivo taky. Neznámý autor | Detail citátu

Alkoholik vždy lže. Latinská přísloví | Detail citátu

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Piji, abych na vás zapomněl, aby mě nepronásledoval váš obraz. Běda! Když jsem opilý, vidím vás dvakrát. Achard Marcel | Detail citátu

Vášeň je jako pivo. Když vyprchá, divíte se, co na tom lidi mají. Ladislav Muška | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovská přísloví | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

Nikdy neplakal nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým pivem se slzám neubránil. Lech Przeczek | Detail citátu

S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína - první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí. Jean Anouilh | Detail citátu

Nejlépe vychlazené pivo je ze sedmého schodu. Zdeněk Svěrák | Detail citátu

Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje. Tadeáš Hájek | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůže k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek. Truman Capote | Detail citátu

Navrhuji aby výroba whisky byla osvobozena od všech daní. Je to poslední radost, která mi v životě zbyla (je mi 86 let). Poslanec Horní sněmovny lordů | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Nic nejíst a nepít je v tom alkohol. Návštěvníci | Detail citátu

Víno působí, že i moudrý zbloudí. Šalamoun | Detail citátu

Pijme pivo dokud žijem, po smrti se nenapijem! Neznámý autor | Detail citátu

Pokrok je dobrej na to, aby lidi byli lidi, ale na chleba a máslo a pivo je pokrok učiněnej mor, to se na tohle musí jít s technikou sakra pomalu. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy. Auguste Rodin | Detail citátu

Víno způsobí, že i moudrý zbloudí. Šalamoun | Detail citátu

...Neboť, přátelé, pijeme-li, dřímají naše starosti. Anakreón z Teu | Detail citátu

Dnešní víno pij dnes, zítřejší žal zítra. Čínská přísloví | Detail citátu

Pití vína předpokládá nepočítání času a umění konverzace. Proto Američané pijí whisky. Ilja Arnoldovič Ilf | Detail citátu

Víno je králem léků. Japonská přísloví | Detail citátu

Nejvíce je těch, kteří by chtěli stáčet víno lásky, aniž v sobě pěstují vinohrad citů. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Není to víno, co dělá člověka opilým; je to on sám. Čínská přísloví | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius | Detail citátu

Stejně jako je lepší k pálení staré dřevo, k projížďce starý kůň, ke čtení stará kniha a k pití staré víno; je třeba si přát mít staré přátele. Frank Lloyd Wright | Detail citátu

Nejlepší je to rýnské víno, v němž je co nejméně Mosely a Rýna. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Škoda, že jediní lidé, kteří by dovedli řídit národní hospodářství, sedí v hospodě u piva. Milan Růžička | Detail citátu

Teprve s pivem je žízeň krásná. Neznámý autor | Detail citátu

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň ... Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum ... Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku ... stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady. Sokrates | Detail citátu

Alkohol je nepriateľ ľudstva a len zbabelec uteká pred nepriateľom. Slovenské přísloví | Detail citátu

Kdykoli piji víno, starosti usínají. Anakreón z Teu | Detail citátu

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Murphy | Detail citátu

Pivo po víně - jedině pro svině, vino po pivu - hodno obdivu. Německá přísloví | Detail citátu

Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout. Valentina Stýblová | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. George Bernard Shaw | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..