Člověk - to zní hrdě.

Autor citátu: Maxim Gorkij     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci. Alkmaión | Detail citátu

Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem. Honoré de Balzac | Detail citátu

Milovaný člověk nemá kdy přemýšlet o zlu. Maďarská přísloví | Detail citátu

Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl. Gaius Petronius | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Když pozoruji, jak jsou lidé zlí, nikdy se tomu nedivím, ale často se divím, že se nestydí. Karolína Světlá | Detail citátu

Jsem člověk - nic lidského, myslím, mi není cizí. Menandros | Detail citátu

Mládí je třeba prožít. Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme, že budeme mladí. Henri Duvernois | Detail citátu

Skutečně není pravda, že by někdy existoval člověk, který by kladl zájem veřejnosti nad svůj vlastní. John Adams | Detail citátu

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému. Immanuel Kant | Detail citátu

Člověk s dlouhým seznamem nároků je podobný dámě s těžkými kufry. Kazí potěšení sobě i ostatním členům zájezdu, kteří se cítí do jisté míry povinni jí pomoci. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc. Bertolt Brecht | Detail citátu

Dobrý člověk potřebnější než kamenný most. Maďarská přísloví | Detail citátu

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla. Albert Camus | Detail citátu

Pravidlo: nejdříve pátrat po tom, co je v každém člověku hodnotné. Albert Camus | Detail citátu

Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají, čemu nerozumí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá. Francouzská přísloví | Detail citátu

Lidé obyčejně chtějí být tím, čím nejsou. Jan Neruda | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se i vnitřně odívají, jak to vyžaduje móda. Berthold Auerbach | Detail citátu

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. Mark Twain | Detail citátu

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Netopýr schne od slunce, zlý člověk sám od sebe. Mongolská přísloví | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk dokáže vyniknout, jen pod železným tlakem nutnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako parní lokomotivy - individualisté, někteří jsou jako elektrické lokomotivy - napájené s centrály. Karol Irzykowski | Detail citátu

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. Václav Havel | Detail citátu

Všechno má sloužit člověku, jen ne člověk. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk bez vědomí - svět v temnotě. Baltasar Gracián y Morales | Detail citátu

Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Všechno chce k svému, jak člověk, tak to nerozumné zvíře, i to kvítí. Nemá-li, co by rádo, umře, uvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Člověk je bytost odkázaná na to, aby jí někdo čas od času řekl: "Je dobře, že jsi!" Josef Pieper | Detail citátu

V celé lidské historii platí zvláštní zákon, že lidé mají neustále snahu podceňovat své okolí, podceňovat své štěstí, podceňovat sebe. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Lidé, slitujte se konečně nad sebou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..