Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy.

Autor citátu: Marie Ebner-Eschenbachová     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Karel Čapek | Detail citátu

Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší - tím mínili nás! Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Jean Dutourd | Detail citátu

Člověk je tím, za co ho pokládájí. Friedrich Schiller | Detail citátu

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein | Detail citátu

Je to jako veliká podívaná na divadle přihlížet tomu, jak lidé potají přemítají, jak by si navzájem mohli uškodit a jak si přesto, proti všem svým sklonům a úmyslům, navzájem musí pomáhat. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Byl to dobrý člověk, ale věšejí i lepší. Polská přísloví | Detail citátu

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Alexandr Isajeviš Solženicyn | Detail citátu

Člověk už nemá křídla a není andělem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nadšenci bez schopností jsou nebezpeční lidé. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe. Alexander Pope | Detail citátu

Zlí lidé rychle stárnou. Indonéská přísloví | Detail citátu

Lidé nemající nikdy čas dosáhnou nejméně. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla. Albert Camus | Detail citátu

Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk bývá tak sebevědomí, jak je omezeno jeho chápání. Alexander Pope | Detail citátu

Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Josef Čapek | Detail citátu

Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé společnosti. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Pod sladkým medem tráví lidi jedem. Česká přísloví | Detail citátu

Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání. Leo Buscaglia | Detail citátu

Dáte-li vedle sebe dokonalé a nedokonalé, poznají lidé hned rozdíl. Dáte-li jim jen nedokonalé, budou spokojeni. Gottfried Wilhelm Leibnitz | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl. Gaius Petronius | Detail citátu

Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest. Milan Kundera | Detail citátu

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Skutečně dobře může člověk dělat jen jedinou věc, a ta potom, k dokonalosti přivedena, obsáhne v sobě všechno ostatní. Véra Linhartová | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní. Jean Paul | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..