Další citáty pro téma láska

Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou. Pindaros | Detail citátu

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. Schweitzer Albert | Detail citátu

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Láska nemůže být květem mezi stěnami. Ona chce celého světa bez mezí. Láska je strom na hoře - strom, který rostl. N.N. | Detail citátu

Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla. Heidenstam Verner von | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sebe nepoznává. Casanova Giacomo Girolamo | Detail citátu

Toužit po lásce ještě neznamená milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává stále. Ať jí dáváme všechno, anebo jí všechno odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem. Earl Nightingale | Detail citátu

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny. Denis Diderot | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Žáček Jiří | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žal. N.N. | Detail citátu

Láska je akt, nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. Jarry Alfred | Detail citátu

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat. Voltaire | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. N.N. | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. George Sandová | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. George Gordon Byron | Detail citátu

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné. Exupéry Saint de Antoine | Detail citátu

Buď se budeme navzájem respektovat nebo zahyneme. T.A.Harris | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Miluju život, protože mi dal tebe. Miluju tebe, protože jsi můj život. Miluju Tě. Neznámý autor | Detail citátu

Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk. Publilius Syrus | Detail citátu

V životě jsou momenty, kdy ti někdo tak strašně chybí, že ho chceš unést ze svého snu, aby jsi ho mohl doopravdy obejmout. Boucníková Věra | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Buddha | Detail citátu

Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky. Homér | Detail citátu

Ten, kdo opravdu miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je to, co v srdci bolí, když umírá. Odlas Jiří | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Všechny bytosti, které se milují mají osudovou krásu, krásu trvání, krásu prvku. Eluard Paul | Detail citátu

Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo. Karel Boušek | Detail citátu

Každý v sobě nosí malý hřbitov těch, které miloval. N.N. | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Joseph Addison | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..