Důvěra je jako velmi jemná květinka – dlouho jí trvá než rozkvete a snadno se zašlápne.

Autor citátu: Manfred De Vries     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Giacomo Casanova | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Říkat, že můeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Malířství, toť zamilovaná podoba, která vystupuje očima a stéká špičkou štětce - a láska je totéž. Salvator Dalí | Detail citátu

Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Valéry Paul | Detail citátu

Věrná láska - to nejsou stálé sympatie k tomu, kdo se ti dlouho líbí, ale kdo se ti trvale neprotiví. Josh Billings | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Sympatie budí sympatie. Na tomto zákonu se zakládá láska. Matthew Arnold | Detail citátu

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje. Latinská přísloví | Detail citátu

Romantická láska neznamená štěstí, neboť nad rozkoší těla romantika vládne utrpením jeho duše. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že mluví pořád jenom o sobě. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Láska je nemoc a zdraví se nechce. České přísloví | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch. Burns Robert | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco. Když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Friedrich Schiller | Detail citátu

Láska má býti požitkem, nikoli mukou. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Oldřich Fišer | Detail citátu

Předstíraná láska je horší než nenávist. Plinius Mladší | Detail citátu

Je nejstrašnější v životě, že člověk může sama sebe nejvíce milovat a nemít k sobě ani špetky úcty. George Gordon Byron | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska jako spíše ztráta osobnosti. Comte Auguste | Detail citátu

Láska, která je plná slov, slouží spíše k popření své velikosti než k jejímu vyznání. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Láska je nejsilnější ze všech vášní, neboť útočí zároveň na hlavu, srdce i tělo. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žádný milostný cit se nedá nadlouho tajit. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme. Moliére | Detail citátu

Popálit se o lásku je stejné jako popálit se o oheň, ale zlomit někomu srdce je jako do jeho srdce zabodnout nůž. Mílková Jiřina | Detail citátu

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu. Nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval. Adolf Heyduk | Detail citátu

Neplač že to skončilo. Buď rád, že se to stalo. Pokorná Renáta | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit. Božena Němcová | Detail citátu

Kamkoliv jdeš nezapomeň s sebou vzít i srdce. Herbert Franklin Patrick Jr. | Detail citátu

Jen povrchní láska je romantická, velká je tragická. André Breton | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Srdce má své sídlo v člověku vedle duše s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy. František z Assisi | Detail citátu

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk. Publilius Syrus | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Je zajímavé, že to nejprimitivnější a nejjednodušší v lásce je to nejúspěšnější. Daněk Oldřich | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..