Láska je jako sklo. Rozbije se, když je někdo uchopí příliš nejistě, nebo příliš prudce.

Autor citátu: Lucas Durtain     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho vydrží muži jedině nevěra. Fontana Ivan | Detail citátu

Láská má svůj tábor, v něm každý milovník slouží. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Láska je tvoření společného, jenž není totožné. Georges Braque | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Fišer Oldřich | Detail citátu

Láska je akt, nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. Jarry Alfred | Detail citátu

Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné. Maurois André | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. N.N. | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia. Zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. De Condillac Étienne Bonnot | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Milovat znamená bojovat s tisíci překážkami v sobě samém i kolem sebe. Jean Anouilh | Detail citátu

O člověka kterého milujeme můžeme bojovat celý život, ale ztratíme ho během několika vteřin. Berdys | Detail citátu

Luna a láska, když nerostou, ubývají. Portugalské přísloví | Detail citátu

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. Oprah Winfrey | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italské přísloví | Detail citátu

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat. Neznámý autor | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Kdo miluje, je ochoten být prospěšný i svým odchodem. Aristofanés | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí. Jaroslav Durych | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají. Joseph Addison | Detail citátu

Vidím lidstvo jako rodinu, která se sotva seznámila. Theodore Zeldin | Detail citátu

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom vzlétli, musíme se obejmout. De Crescenzo Luciano | Detail citátu

Jak je to politování hodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho co chceme. Abélard Pierre | Detail citátu

Láska činí z chvíle kratochvíli. Charles Aznavour | Detail citátu

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat. Erich Fromm | Detail citátu

Vybral jsem si. Není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral. Alain Robbe-Grillet | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Láska začíná směvem, rozvíjíse polibkem a končí slzou. Čujková Veronika | Detail citátu

Nikdy nepochopím lásku. Germaniová Natália | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Achard Marcel | Detail citátu

Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy nás utvářejí. Znát někoho znamená znát jeho příběh. Neznámý autor | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..