Snaha porozumět ženě je marná. Copak se ženy nediví samy sobě, co provádějí?

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Ladislav Muška     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Blondel Marc | Detail citátu

Žena umí zachovat jen jedno tajemství. Svůj věk. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal. Valéry Paul | Detail citátu

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Za vším hledej ženu. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žena není žádný genius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile. Oscar Wilde | Detail citátu

Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována. Maurice Blondel | Detail citátu

Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lóže. Česká přísloví | Detail citátu

Chcete-li se dozvědět, co si žena skutečně myslí - což je mimochodem vždycky nebezpečné - dívejte se na ni, ale neposlouchejte ji! Oscar Wilde | Detail citátu

Ženy nevidí co pro ně děláme, ony vidí jen, to co neděláme. Courteline George | Detail citátu

Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla. Alphonse Allais | Detail citátu

Žena, která si zapomněla rouge, je zděšena, jako by si nechala doma rty. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční - jde od známého k neznámému. Oscar Wilde | Detail citátu

Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka. Feuerbach Ludwig | Detail citátu

Žena není nikdy tak bystrá, jako když chce jiné ženě odlákat manžela. Oldřich Fišer | Detail citátu

U žen má největší úspěch muž, který spojuje holičovu znalost lidí s výmluvností obchodního cestujícího s vysavači. Sharif Omar | Detail citátu

Toužím po muži laskavém a chápavém - je to snad příliš, chtít milionáře? Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda. Žáček Jiří | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Oscar Wilde | Detail citátu

Žena může být vynikající partnerkou i obtížným břemenem. Ladislav Smoljak | Detail citátu

Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání. Miroslav Horníček | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Karel Čapek | Detail citátu

Ženy se snaží být úplně rovnoprávnými s muži, až na ty případy, kdy je těší každá sebemenší pozornost ze strany pánů. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Potvora = bestie žíhaná. Bydžovská Zuzana | Detail citátu

Ženská duše stále potřebuje milovat a být milována. Romain Rolland | Detail citátu

To mi nejde do hlavy, proč si ji vzal. Jak je šeredná, že se za ní o ulici otáčejí lidi. Také on se otočil. Myslí si, prokristapána, co je tohle za zjev! Přistoupil blíž - a bylo pozdě. Ilja Ilf | Detail citátu

Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane. Mark Twain | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských. Ruské přísloví | Detail citátu

Žena si váží více toho, kdo ji znásilňuje, než toho, kdo jí zbožňuje. Bidpaj | Detail citátu

První žena je nenahraditelná. Tohle ovšem víme, až když máme na krku třetí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, ne však jejich ješitnosti. Jean Paul | Detail citátu

Žena tě podvede, i když ti milostná slova v náručí přede. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Křehkosti, tvé jméno je žena. Shakespeare William | Detail citátu

Ženy jsou sfingy, ale nemlčící. Na každém kroku prozrazují svá tajemství. Jakub Deml | Detail citátu

Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. Françoise Saganová | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Všechno, nač je lidstvo hrdé, je dílem matek. Maxim Gorkij | Detail citátu

Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů. Řecká přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..