Mohu-li vyslovit vlastní názor, pak už Marx řekl, že...

Autor citátu: Kurt Bartsch     Téma: myšlení

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma myšlení

Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Všechno už bylo napsáno, naštěstí ne všechno promyšleno. N.N. | Detail citátu

Lidstvo žije nad svoje poměry od té chvíle, kdy si poprvé dovolilo myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Jedni mění názory jako rukavice, druzí chodí bez rukavic. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Myšlenky jsou svobodné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít. Albert Einstein | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Napsali o něm, že má schopnost myslet samostatně - sám přišel na to, co chtěli, aby si myslel. Gabriel Laub | Detail citátu

Takt: schopnost maskovat, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých. Marcel Achard | Detail citátu

Glosa k Descartovi: někdy myslím, tedy někdy jsem. Paul Valéry | Detail citátu

Myšlenka by nikdy neměla být tak velká, aby se nevešla do hlavy. Tomáš Janovic | Detail citátu

Slova jsou stvořena k tomu, aby zakrývala naše myšlenky. Heinrich Heine | Detail citátu

Bohatství mysli je zřídkakdy ohroženo znárodněním. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Polemizovat s někým, kdo zastává vaše někdejší stanovisko, je směšný pocit - jako pohled na druhého muže naší bývalé ženy. Karol Irzykowski | Detail citátu

Nemyslí sice tak rychle jako počítač - zato jej lze rychleji přeprogramovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce. Romain Rolland | Detail citátu

Každá myšlenka je výjimkou z pravidla nemyslet! Paul Valéry | Detail citátu

Hlásil jsem se k ideálům, potom k myšlenkám. Teď se hlásím k myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta. Voltaire | Detail citátu

Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Dejte mi hledisko, a já vám řeknu vlastní názor. T. Ber | Detail citátu

Někdo si žije nad poměry, někdo myslí nad poměry. Gerhard Branstner | Detail citátu

Názory se často různí - od těch, kdož je hlásají. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Člověk, který nemyslí sám za sebe, nemyslí vůbec. Oscar Wilde | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nejsme odpovědni za myšlenky, ale za to, jak s nimi naložíme. N.N. | Detail citátu

Když se narodíme, nejprve se naučíme mluvit a teprve pak myslet. A tohle počáteční zpoždění už pak nikdy nedoženeme. Dušan Radovič | Detail citátu

Jestliže myslí všichni stejně, potom někdo nemyslí. George Patton | Detail citátu

Jsem stejného názoru s moudrými, promluví-li přede mnou. William Congreve | Detail citátu

Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře. Gabriel Laub | Detail citátu

Názor, no prosím, ale proč hned vlastní? Václav Dušek | Detail citátu

Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky. George Bernard Shaw | Detail citátu

V jeho systému myšlení je mnohem víc systému než myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka - neprodejný odpad zakázkové intelektuální produkce. Gabriel Laub | Detail citátu

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Victor Hugo | Detail citátu

Kolik moudrých myšlenek zůstalo bez povšimnutí jenom proto, že je řekli potomci. Patricie Holečková | Detail citátu

Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce. Heinrich Heine | Detail citátu

Mít vlastní názor je výsadou lidí, jejíchž mzda není závislá na hodnocení nadřízeného. Václav Dušek | Detail citátu

Ve dvacátém století nesmíte myslet, že nesmíte myslet. Smíte myslet, že smíte. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..