Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě.

Autor citátu: Julien Offroy de la Mettrie     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Bylo by dobré klesnout do náruče ženy a přitom neupadnout do jejích rukou! Montherlant Henry de | Detail citátu

Rozum ženy je v jejich kráse a krása muže v jeho rozumu. Arabská přísloví | Detail citátu

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky. Machiavelli Niccolo | Detail citátu

Dáma není jen titul, dáma je vlastnost. Štuchal Jiří | Detail citátu

V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme. Finská přísloví | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše. Eugéne Delacroix | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Honoré de Balzac | Detail citátu

Při výběru ženy je třeba použít stejné metody jako při výběru látky - nevybírat při umělém osvětlení. Fernandel | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Toužím po muži laskavém a chápavém - je to snad příliš, chtít milionáře? Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Žena nejhoroucněji milovaná bude vždy nejkrásnější. Anatole France | Detail citátu

Příroda přikázala ženě "buď krásnou, můžeš-li, chytrou, chceš-li, moudrou a uvážlivou však musíš být neustále.". Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku. Horníček Miroslav | Detail citátu

Sukní ženy - třasořitky rozum obloudit si nedej. Lichotně šveholí ona, ale šilhá po tvé sýpce. Hésiodos | Detail citátu

Ženy jsou množina prvků, které se liší v nepodstatných znacích, a proto se nevyplatí detailně zkoumat více než jeden prvek množiny. Matematik x.y. | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji. Guitry Sacha | Detail citátu

Žena je osudově sugestivní. Žije v jiném životě než ve svém vlastním, žije v našich představách, a neustále je zneklidňuje a oplodňuje. Charles Baudelaire | Detail citátu

Žena voní pěkně, když nevoní ničím. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna. Matthias Claudius | Detail citátu

Ponížit muže je posledním cílem ženské ctižádosti. August Strindberg | Detail citátu

Neříkám, že ženy nemají charakter, spíš mají každý den jiný. Heinrich Heine | Detail citátu

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. Jean Paul | Detail citátu

Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako dokonalý překlad poesie. Překlad obyčejně není hezký, když je věrný, a není věrný, když je hezký. Maugham William Somerset | Detail citátu

Žena je krotké stvoření, když se včas zkrotí. Federico García Lorca | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Ženy nejsou na světě proto, aby nás soudily, ale aby nám odpouštěly. Oscar Wilde | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Ženy nemají pravdu, chtějí-li se vyrovnat mužům, protože mezi nimi není žádná nerovnost, nikdy nebyla, je pouze podmíněná potřeba. Žena potřebuje muže pro jeho sílu, muž zase ženu pro její slabost. Alexej Pludek | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi velmi rád. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla. Alphonse Allais | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Lin Yutang | Detail citátu

Křehkosti, tvé jméno je žena. Shakespeare William | Detail citátu

Ženská logika je vítězstvím pudu nad rozumem. Auguste Comte | Detail citátu

Žena se v každém případě podílí na manželových neúspěších. Milující je nese spolu s ním. Nemilující je zapříčiňuje. Ladislav Muška | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..