Láska je neustálý boj - zpočátku o ženu a nakonec se ženou.

Autor citátu: Joseph Babbit Bashforth     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. Arabské přísloví | Detail citátu

Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky. Homér | Detail citátu

Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl. Balzac Honoré de | Detail citátu

Vzpomínky na prožitou rozkoš jsou delší a věrnější než přítomnost. Seneca Mladší | Detail citátu

Každý je tak trochu ignorant, ovšem každý v něčem jiném. Eleanor Roosevelt | Detail citátu

Láska založená jen na citech má nejkratší trvání, neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city. Mahler Zdeněk | Detail citátu

Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně. Henry Fielding | Detail citátu

Láska je druh války. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Immanuel Kant | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Oscar Wilde | Detail citátu

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné. Exupéry Saint de Antoine | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchává. Sa´Dí | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti. Auguste Comte | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany! Jsou to : sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Aldington Richard | Detail citátu

Znej proto míru v lásce ať je stálá, chybí kdo otálí i ten, kdo cválá. Shakespeare William | Detail citátu

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Giacomo Casanova | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce. Paul Gauguin | Detail citátu

Těžké je milovati ženu a současně dělat něco rozumného. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Láska je oceán citů ze všech stran obklopený výdaji. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Trvalá láska je ta, která je již natolik unavená, že nemá sil se měnit. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Poštu vynalezla láska, používá ji však obchod. Ludwig Börne | Detail citátu

Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit. René Clair | Detail citátu

Láska je z poloviny kráter a z druhé poloviny koupel v rozvířené vroucí vodě. Ernest Hemingway | Detail citátu

První podmínkou lásky k ženě je souhlasit s jejíma očima. Burns Robert | Detail citátu

Hluboké city nepotřebují slova. N.N. | Detail citátu

Co je všem skryté, to láska uhádne. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska se liší od touhy mezi jinými také tím, že chce, aby se milovaný člověk dělil s milujícím o vše, dokonce i o minulost a nezdary. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak. Courteline George | Detail citátu

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se. Valéry Paul | Detail citátu

Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu. John Barrymoore | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..