V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá.

Autor citátu: José Ortega y Gasset     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Charlie Chaplin | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost. André Maurois | Detail citátu

Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude. Mencken Henry Louis | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena. Honoré de Balzac | Detail citátu

Tři zlé věci v domě? Kouř, štěnice a zlá žena. Dánská přísloví | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Zůstáváme spolu, ale navzájem si nevěříme. Není to definice manželství? Ray Bradbury | Detail citátu

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. Charles Aznavour | Detail citátu

Oženit se je velmi lehké, být ženatý - to je problém. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

V manželství chce každý z partnerů vysokou závislost svého druha na sobě a je ochoten poskytnout závislost o něco menší. N.N. | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ideální žena, jak si ji muž přeje: dáma v salónu, kuchta v kuchyni a koketa v ložnici. Většina mužů ovšem dostane opak: dámu v kuchyni, kuchtu v ložnici a koketu v salónu. Max Reinhardt | Detail citátu

Lepší dobře se oběsit, než zle oženit. České přísloví | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Je nutno mít úctu ke svobodě člověka, s kterým žijeme. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Svatební oznámení je úmrtním listem lásky. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Manželství není jen nejdůležitějším vztahem, je i vztahem, který dává člověku pocit, že život je krásný a hodný žití, i kdyby byl navenek sebetěžší. Irwing Stone | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Dobré manželství leccos přetrvá, i radost ze života. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je příliš vážná věc, než aby se přenechala na starost jen manželům. Václav Dušek | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Ke svatbě nestačí, příteli, dva páry bosých nohou v posteli. Anglická přísloví | Detail citátu

Zásada ženatých mužů - co je v domě, není pro mě. Václav Dušek | Detail citátu

Manželství je nájemný byt. V říjnu se nastěhujeme a v lednu odcházíte. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Voda, oheň i nevěsta nikdy nevědí kdy přestat. Polská přísloví | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Zásoba dobrých žen vysoko překračuje zásobu mužů, kteří by si je zasloužili. Robert Graves | Detail citátu

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. Mill John Stuart | Detail citátu

Jako mnoho moderních žen, stěžuje si i moje manželka na práce v domácnosti. Nesnáší totiž vůbec způsob, jakým je já provádím. Julian Tuwim | Detail citátu

Smyslem manželství je mimo jiné i to, že je zdrojem příjemnosti, hezkých chvil. Jedině tak může konkurovat onomu svobodnému životu, po kterém tolik manželských párů touží, který vidí jako smysl svého života. J. Cibulec | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Karl Farkas | Detail citátu

Šťastné vdovství je jediná naděje, která udržuje ženu v dobré náladě. John Gay | Detail citátu

Manželství bývá zřídkakdy z rozumu, z rozumu je pouze rozvod. Sacha Guitry | Detail citátu

Mládenec - páv. Ženich - lev. Ženáč - osel. Španělská přísloví | Detail citátu

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..