Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane. Vůdce napíná plachty.

Autor citátu: John C. Maxwell     Téma: člověk

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma člověk

Zboží má takovou hodnotu, jakou je je za něj kupující ochoten zaplatit. Pubilius Syrus | Detail citátu

I ti nejtalentovanější jedinci potřebuji při průchodu neznámým terénem světlo. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Buďte sami sebou! Nápodobou někoho jiného dosáhnete maximálně na průměr. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně spolupracovala je ten nejcennější talent. Daniel Goleman | Detail citátu

Opravdu důležitých věcí, je jen pár. Marie Dressler | Detail citátu

Člověk musí vyhledávat radost a každý den mít nějakou. Jaromír Štetina | Detail citátu

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání. Dalajlama | Detail citátu

Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti. Ross Perot | Detail citátu

Snažte se o to, aby vaše produkty a služby, byly jiné než u ostatních. A zákazníci k vám přilnou jako lepidlo. Jack Welch | Detail citátu

Jediná věc, která dokáže roztančit kapitál, je talent. Kjell A Nördström | Detail citátu

Sebeúcta je pověst, jakou máš sám u sebe. Brian Tracy | Detail citátu

Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost. Louis L´Amour | Detail citátu

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Neutíkej od problémů. Otoč se a jdi je vyřešit! Neznámý autor | Detail citátu

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tomáš Baťa | Detail citátu

Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. Dave Logan | Detail citátu

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell | Detail citátu

Každá organizace potřebuje dobré lídry, ne jen dobré politiky. Jerry Weltner | Detail citátu

Lidí se nebojme, ale sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Malou výrobu je možné řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Ti nám chybí a možná, že budeme muset počkat než nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme. Tomáš Baťa | Detail citátu

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. Helen Keller | Detail citátu

V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá jen když zbude čas. Jack Welch | Detail citátu

Mnoho lidí si myslí, že zákazníci jsou jako autobusy. Přijíždějí pravidelně a často. Mýlí se! Michael LeBoeuf | Detail citátu

Bez našeho svolení nám nikdo nemůže ublížit. Neznámý autor | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte. Neznámý autor | Detail citátu

Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál. Neznámý autor | Detail citátu

Pokud se s tím dá něco dělat, proč si dělat starosti? Pokud se s tím nedá nic dělat, proč si dělat starosti? Šantidéva | Detail citátu

Vyhýbat se nejistotě patří k lidské přirozenosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

V království slepých může být i jednooký generálním ředitelem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné ruce a plechovkou hnojiva v druhé. Občas vytrhnete nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete. Jack Welch | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. Dalajlama | Detail citátu

Dej ránu první a vyhraješ! Hugo | Detail citátu

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí. Dalajlama | Detail citátu

Přátelé nevěří tobě, ale v tebe! Neznámý autor | Detail citátu

Chcete uspět? Zdvojnásobte počet svých neúspěchů! Tom Watson | Detail citátu

Můžeme se buď spokojit se zpěvem textu a melodie někoho jiného nebo se pokusit osvobodit od již zpívaných písní. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Zákazník, který si stěžuje, je můj nejlepší kamarád. Stew Leonard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..