Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné.

Autor citátu: Johann Gottfried von Herder     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Pudy jsou člověku vrozeny. Lásku v něm nutno vypěstovat. Kurt Götz | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Láska je těkavá vždy, přijde a hned je ta tam. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. Stendhal | Detail citátu

Na druhých milujeme své naděje. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Pascal Blaise | Detail citátu

Milovat a být milován, to je nesmírné štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Láska je něco co nás potká, za co nemůžeme. John Erskine | Detail citátu

Sex bez lásky je jako kniha bez textu... Neznámý autor | Detail citátu

Láska si uchová v paměti jen krásné dojmy. Zklamání z lásky všechny detaily, jež ji proměnily v nenávist. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu. Novalis | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován. Karel Čapek | Detail citátu

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska neodpustí buď nic anebo všechno. Balzac Honoré de | Detail citátu

Mezi mužem a ženou neexistuje povinnost, je jenom láska - anebo to naopak není láska. Pearl Bucková | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Kant Immanuel | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. Osho (Rajneesh Chandra Mohan Jain) | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Čím víc miluješ, tím více jsi tím druhým. Novotná Jana | Detail citátu

Láská má svůj tábor, v něm každý milovník slouží. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Člověk je roztomilé stvoření jen ve dvou. Richard Dehmel | Detail citátu

Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč. Čínské přísloví | Detail citátu

V tom jsem pocítil lásku. Teď přízraků za nocí bludných ani úkladných vrahů se nebojím již. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Hormony nás k sobě přitáhnou, ale pohromdě nás neudrží. William Glasser | Detail citátu

Láska je božská, nenávist lidská, jen lhostejnost zvířecká. Lawrence Ferlinghetti | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Pascal Blaise | Detail citátu

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí. Arabské přísloví | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Láska mezi dvěmi lidmi je most přes propast, jenž časem práchniví a hrozí zhroucením. Jacques Deval | Detail citátu

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska činí z chvíle kratochvíli. Charles Aznavour | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco. Když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Friedrich Schiller | Detail citátu

Láska je karetní partie, v níž jeden z partnerů podvádí, aby vyhrál, a druhý, aby neprohrál. Henri Regnier | Detail citátu

Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení. Robert Burns | Detail citátu

Pocitem bezpečnosti každá láska reziví. Odstraňte pohodlí z lásky a bojujte všemi způsoby za uchování obdivu. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Flirt bez hlubšího úmyslu je jako jízdní řád vydaný pro neexistující železnici. Mastroianni Marcelo | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..