Další citáty pro téma manželství

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. Filipínská přísloví | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a napůl omezit svá práva. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Smyslem manželství je mimo jiné i to, že je zdrojem příjemnosti, hezkých chvil. Jedině tak může konkurovat onomu svobodnému životu, po kterém tolik manželských párů touží, který vidí jako smysl svého života. J. Cibulec | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví. Čínské přísloví | Detail citátu

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu. Vauvenargues Luc de Clapiers de | Detail citátu

Oženit se znamená zdvonásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Manželství by bylo nejkrásnější věcí na světě, kdyby v něm bylo méně povinné jízdy a delší volný program. Jeanne Moreauová | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Rostand Jean | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Manželství je jako smrt. Jen málokteří jsou dost silní a připravení. Španělská přísloví | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Nikde nevidím nikoho, kdo by si manželstvím polepšil. Všichni moji ženatí vrstevníci jsou plešatí a nespokojení. George Gordon Byron | Detail citátu

Stará, kdybych tě tenkrát zabil, tak bych dostal 15 let a dneska bych byl už na svobodě. Michálek Jiří | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser | Detail citátu

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou má za jedinou. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Zda dva lidé učinili dobře, když spolu uzavřeli sňatek, to nemůžeme o jejich stříbrné svatbě ještě říci. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Zásada ženatých mužů - co je v domě, není pro mě. Václav Dušek | Detail citátu

Oženit se je velmi lehké, být ženatý - to je problém. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému. Honoré de Balzac | Detail citátu

Celý problém manželství spočívá v tom, že končí každou noc po milování a každé ráno před snídaní se musí začít budovat znovu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Není nic krásnějšího na světě než láska vdané ženy. Bohužel, ženatí muži ji nikdy nepoznají. George Bernard Shaw | Detail citátu

Vaše manželka vypadá jako zmetek z továrny na čarodejnice. Televize | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou. Michel Quoist | Detail citátu

Muž se žení, protože se nudí, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba dva se zklamou. Oscar Wilde | Detail citátu

Voda, oheň i nevěsta nikdy nevědí kdy přestat. Polská přísloví | Detail citátu

Nemáme milovat manželky svých přítel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? Moore Thomas | Detail citátu

Svou ženu bych si nechtěl vzít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Muž, který si bere nehezkou dívku, je prachobyčejný lenoch. Françoise Saganová | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Manželství omezuje jednotlivce, ale dává jistotu celku. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Manželství je proto tak populární, protože spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí. George Bernard Shaw | Detail citátu

I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..