Žádná vlastnost nezíská člověku tolik přátel jako schopnost obdivovat vlastnosti druhých.

Autor citátu: James Boswell     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech. Karol Irzykowski | Detail citátu

Starost je vzácný poklad, který ukazujeme jen přátelům. Madagarská přísloví | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos | Detail citátu

Přítel, i když ti odloučí, ženu zůstává přítelem. N.N. | Detail citátu

Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel. Euripidés | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. N.N. | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé nedovolí nám spadnout i když ztratíme křídla. Kavanová Sabina | Detail citátu

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Od přítele může přijmout dar jen ten, komu přijetí působí stejnou radost jako darování. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností. Friedrich Schiller | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. České přísloví | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabské přísloví | Detail citátu

Ztráty přátel neželíme podle toho, jak jsme si jich vážili, nýbrž podle toho, jak si vážili oni nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bože ochraň mě před mými přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Klaus Václav | Detail citátu

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Kéž mě prozřetelnost ochrání před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám! Jindřích IV. | Detail citátu

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. Emil Deschamps | Detail citátu

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. Honoré de Balzac | Detail citátu

Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé? André Brie | Detail citátu

Ve dvou se jde i do pekla veseleji. Japonské přísloví | Detail citátu

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že je lépe přijít o nový vtip než o starého přítele. William Harvey | Detail citátu

Stiskneme-li nepříteli ruku k smíru, pak jen proto, že v ní drží zbraň mocnější, než je naše. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství. Gaius Sallustius Crispus | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád? Robert Fulghum | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

Úspěch je něco, co ti přátele nikdy neodpustí. Julian Tuwim | Detail citátu

Teplý úsměv hřeje celou zimu. Japonské přísloví | Detail citátu

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele! Avicenna | Detail citátu

Člověk je člověku nejlepším lékem. Africké přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá. Gabriel Laub | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. Jack London | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..