Nestěžujte si na to co nemáte...Radujte se z toho, co máte.

Autor citátu: H.S.Judd     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda? Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno Igor Greguš | Detail citátu

Normálnost je cesta, která nikam nevede. Normální firma zkrachuje. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Nic nám nepřijde tak draho, jak laciné pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Někteří lidé zastávají názor, že pravda je neškodná jenom v rozředěném stavu. Oliver Wendell Holmes | Detail citátu

Opak je taky pravdou. Groucho Marx | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno. Giordano Bruno | Detail citátu

Někdo bojuje o pravdu, někdo o živobytí - a pak se ukáže, že lepší pravdu má ten, kdo má lepší živobytí. Gabriel Laub | Detail citátu

Život přináší jeden problém za druhým. Chceme nad nimi bědovat nebo je chceme řešit? M.S.Peck | Detail citátu

Pište pravdu, a jen pravdu. Ale ne celou pravdu. Helmuth Moltke starší | Detail citátu

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět. Saadí | Detail citátu

Pravda bývá nejnákladnějším z klamů. Stefan Kisielewski | Detail citátu

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl. Maurice Chevalier | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Dnes je první den zbytku Vašeho života. Neznámý autor | Detail citátu

Nedovol názorům ostatních, aby se staly tvými. Neznámý autor | Detail citátu

Every season is a journey. Every journey is a lifetime. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Neodporuj pokušení! Všechno vyzkoušej a dělej to, co ti nejvíce vyhovuje. G.B.Shaw | Detail citátu

Pozor na polopravdy. Můžete být v té špatné polovině. N.N. | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Jiří Žáček | Detail citátu

Nic není tak, jak je. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Pravda o sobě vypovídá dostatečně výmluvně. Publilius Syrus | Detail citátu

Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu. Moudrost, abych je od sebe dovedl rozlišit. Alcoholicos Anonymos | Detail citátu

Jsem optimista, neboť věřím, že není tak zle, aby se lidem nemohla říkat pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. William James | Detail citátu

Slepý vidí to, co chtějí. Dan Brown | Detail citátu

Otřepaná pravda stále platí. Robert Fulghum | Detail citátu

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil? Guy de Maupassant | Detail citátu

Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je to nejcennější, co máme. Proto s ní musíme šetřit. Mark Twain | Detail citátu

Pravda leží obyčejně uprostřed. Nejčastěji bez náhrobku. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďme ji proto pořádně zpeněžit. Mark Twain | Detail citátu

Když vyloučíte nemožné, pak to, co zbývá, musí být pravda, byť je sebenepravděpodobnější. Arthur Conan Doyle | Detail citátu

Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele. Dan Brown | Detail citátu

Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života. R.L. Stevenson | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..