I velká láska vyžaduje odpočinout si jeden od druhého.

Autor citátu: Georges Braque     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat. Voltaire | Detail citátu

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, které nespoutávají. Addison Joseph | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším. Prokosch Frederic | Detail citátu

Říkat, že můeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu. Procházka Antonín | Detail citátu

Je božské milovat, ale ďábelské je komplikovat si láskou život. Markýza du Deffand | Detail citátu

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda. Čas jen stírá nátěr, ředí neupřímný žal a vymyšlené vášně. Pravé city však dál trvají. Erenburg Ilja | Detail citátu

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je pyšný a svěží kvítek, věnčící a završující život individua. Ale jako všechny ostatní květy i ona musí být rozvinuta jednou stranou, a to tou lepší, ke společnému nebi. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Valéry Paul | Detail citátu

Člověk si musí v lásce dělat vytrvale reklamu. Jean Dutourd | Detail citátu

Když nemilovaný miluje, je to jako když chce pták bez křídel létat. Když milovaný nemiluje, je to jako když pták zabije svá mláďata. Machová Klára | Detail citátu

Láska může zavírat oči, ale nesmí být slepou. Samuel Butler | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Ten kdo nemiluje nemá vědět, že je milován. Epiktétos | Detail citátu

Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska. Shakespeare William | Detail citátu

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

Je mnoho prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska je nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Gabriel Laub | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Charles Dickens | Detail citátu

O člověka kterého milujeme můžeme bojovat celý život, ale ztratíme ho během několika vteřin. Berdys | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Everybody can be great ... because anybody can serve. You do not have to have a college degree to serve. You do not have to make your subject and your verb agree to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love. Martin Luther King | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Láska má mnoho společného z pohádkou, manželství naproti tomu s realistickým příběhem. Henry Fielding | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl. Perské přísloví | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. George Gordon Byron | Detail citátu

Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce. Francouzské přísloví | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř. Zig Ziglar | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

The deal is the handshake. The deal is that there won´t be any deals. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Člověk vždy touží po opaku toho, co právě miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat. Paul Claudel | Detail citátu

Buď rozum nebo láska - nikdy ne obojí. Alfred Tennyson | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..