Zamilovaná žena raději obětuje svou dobrou pověst, než ideály o milenci.

Autor citátu: Gabrielle Sidonie Coletteová     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Paní ředitelka kočovné společnosti byla poněkud kredenciózní. Kohout Eduard | Detail citátu

Chceš-li se mstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu ji. Sacha Guitry | Detail citátu

Zvědavost je forma ženské odvahy. Victor Hugo | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

Žena nás všechny redukuje na společenské jmenovatele. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jestli jsou ženy opravdu z Adamova žebra, měli by jsme to žebro uctívat jako božské. Šik Jakub | Detail citátu

Věřit ženě každé slovo vede k šílenství. Ale nevěřit ani slovo, ta nuda! Ladislav Muška | Detail citátu

Jsem hodná, milá, spravedlivá, empatická a nejkrásnější...když jsem sama doma. Friedrichová Anna | Detail citátu

Nutno, aby žena volila. S mužem milovaným ženami není klidná. S mužem nemilovaným ženami není šťastná. Anatole France | Detail citátu

Domněnka ženy bývá přesnější, než jistota muže. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný večer nesprávně oblečena. Charles Aznavour | Detail citátu

Ženy chtějí, abys měl rozum, jen proto, aby tě o něj mohli připravit. Žáček Jiří | Detail citátu

Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost. Achard Marcel | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky. Pitigrilli | Detail citátu

Žena odkládá svůj stud, když odložila košilku. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Žena je nejdokonalejší, když je neženštější. John Milton | Detail citátu

Čtyřicetiletá žena pro Tebe udělá vše, dvacetiletá nic. Balzac Honoré de | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Bacon Francis | Detail citátu

Krásná žena se ráda oddává bludu, že je bohyní. Nicolás Guillén | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Utrhá se ďáblu na cti. Nebyl to on, kdo svedl Evu. Eva svedla, žena začala. Lucifer šel kolem klidně. Spatřil ženu a stal se z něho satan. Anatole France | Detail citátu

Z pozemských statků je nejlepší dobrá žena. Špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simónidés z Keu | Detail citátu

Ženy jsou čím dál dražší. Vydržovat si milenku nemůže muž, jehož žena není zaměstnaná. Dušan Radovič | Detail citátu

Každá žena lže, když nelže tak není k ničemu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách. Pablo Picasso | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné. Bauer Bruno | Detail citátu

Žena se zdráhá podlehnout muži jen proto, aby zakryla, že se na to těší. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné. Plútarchos | Detail citátu

Hovoří-li ženy o ženách, zdůrazňují u těch krásných především rozum a u těch rozumných jejich krásu, u páva hlas, u slavíka peří. Paul Jean | Detail citátu

Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě zase více její tělo než její duši. Archias Aulus Licinius | Detail citátu

Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech - když ji neuspokojí a když ji uspokojí. Gabriel Laub | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

Pravá žena opovrhuje mužovou slabostí, protože se cítí silnější než on. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Kdo by důvěřoval ženě, ten se svěřil loupežníkům. Hésiodos | Detail citátu

Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili. O'Henry (Porter William Sydney) | Detail citátu

Je mi líto každé mladé ženy, jejíž tělo není středem pozornosti a tudíž zahálí. Matthias Claudius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..