Šváb australský si prý sám ukousne křídla, jakmile dosáhne dospělosti. Jak lidské!

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Skutečně dobře může člověk dělat jen jedinou věc, a ta potom, k dokonalosti přivedena, obsáhne v sobě všechno ostatní. Véra Linhartová | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

I když člověk po celý čas nic nedělá, je nutné si odpočinout. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Poučení najde člověk ve světě častěji než útěchu. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti. Pythagoras | Detail citátu

Pro člověka je třeba obětovat vše. Kromě lidí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk má místa ve svém srdci, která dosud neexistují, a do nich vstupuje utrpení, aby mohla existovat. Léon Bloy | Detail citátu

Člověk je totiž paradoxní, a to se změnit nedá. Carl Gustav Jung | Detail citátu

Člověk musí být zamilován do zdaru, ne do ztroskotání. Ernest Bloch | Detail citátu

Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo popřáno sluchu. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se i vnitřně odívají, jak to vyžaduje móda. Berthold Auerbach | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Zlí lidé rychle stárnou. Indonéská přísloví | Detail citátu

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Karel Čapek | Detail citátu

Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem. Alfred de Musset | Detail citátu

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. Michel de Montaigne | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé mají dobrou vůli posloužit, avšak jen do té doby, dokud nemají příležitost to dokázat. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha. Svého obhájce a soudce. Franz Kafka | Detail citátu

Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání. Leo Buscaglia | Detail citátu

Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho, že se proti němu spiknou všichni ťulpasové. Jonathan Swift | Detail citátu

Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido. Sigmund Freud | Detail citátu

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc. Bertolt Brecht | Detail citátu

Když pozoruji, jak jsou lidé zlí, nikdy se tomu nedivím, ale často se divím, že se nestydí. Karolína Světlá | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Když se člověk nepřipravil na svou šanci, tak jej jeho šance pouze zesměšní. Pablo Picasso | Detail citátu

Lidé si vzájemně nerozumí, i když se vzájemně milují. To proto, že se tak děje v nestejných zájmech. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Člověk už nemá křídla a není andělem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Co je člověk - že by se neměl vzdát všeho kvůli člověku. Christian Morgenstern | Detail citátu

Lidé, slitujte se konečně nad sebou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Lidojed člověkem nepohrdne. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dříve, než se z něho stane dobytek. Kurdská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..