Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: knihy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma knihy

Konec dílo krášlí. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. Jean Cocteau | Detail citátu

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Konfucius | Detail citátu

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. John Ruskin | Detail citátu

Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem. Eda Kriseová | Detail citátu

Mravnostní cenzura je orgán, který vyškrtává z knih a jiných tiskovin následující slova: 36 řádek zabaveno. Jiří Suchý | Detail citátu

Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů. Norbert Wiener | Detail citátu

Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. Marcel Proust | Detail citátu

Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. Kurt Tucholsky | Detail citátu

Volům leží knihy v žaludku. Gabriel Laub | Detail citátu

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. N.N. | Detail citátu

Spálené knihy osvítily svět. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec. Voltaire | Detail citátu

Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku. Anatole France | Detail citátu

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy? Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte. Gabriel Laub | Detail citátu

Jeho romány byly nuda. Zato na vysoké stylistické úrovni. Ladislav Muška | Detail citátu

Ani slovníky nesmíme brát doslova. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Knihy jsou mrtvým materiálem jen tehdy, dokud do nás nezasejí něco, co v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí. Jiří Mahen | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon | Detail citátu

Neexistuje taková bezcená kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého. Samuel Johnson | Detail citátu

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. Jerry Seinfeld | Detail citátu

Hodnotu mají jen staré knihy. Novou si přece každý může napsat sám. Gabriel Laub | Detail citátu

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Próza je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé řádky končí ještě před koncem. Jeremy Bentham | Detail citátu

Čtení kazí zrak. Správný pohled na svět mají pouze negramotní. Gabriel Laub | Detail citátu

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Rozumím si s veřejností velmi dobře. Ona neposlouchá, co já říkám, a já zase neříkám, co by ona chtěla poslouchat. Karl Kraus | Detail citátu

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Dobrý román říká pravdu o svých hrdinech, špatný o autorovi. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka. Emil Krotkij | Detail citátu

Fráze a lež je smrtelným hříchem literatury. Ernst Fischer | Detail citátu

Zdá-li se vám, že použité přídavné jméno nesedí, vyškrtněte je vůbec. Mark Twain | Detail citátu

Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Neexistuje morální nebo nemorální kniha. Knihy jsou buď dobře nebo špatně napsané. Oscar Wilde | Detail citátu

Jeho nejoblíbenější četbou byly vkladní knížky. Lech Przeczek | Detail citátu

Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé. Vladimír Jiránek | Detail citátu

Nejdřív si knihu koupíš a pak si ji přečteš. Kolik spisovatelů by umřelo hlady, kdyby tomu bylo naopak! Karl Kraus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..