Některým lidem se myšlenky prostě nedostavují, aniž by se bály, že tím něco prohrají.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: myšlení

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma myšlení

Myslet to dobře je oblíbená omluva lidí zkázu přinášejících. N.N. | Detail citátu

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života. William Shakespeare | Detail citátu

Kdyby tak moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci. Jiří Žáček | Detail citátu

Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku. Karl Marx | Detail citátu

Postavili mysliteli tak vysoký pomník, že jeho hlava není k rozeznáni. Gabriel Laub | Detail citátu

Kde všichni mysli totéž, tam se toho moc nenamyslí. Walter Lippman | Detail citátu

Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě. Gabriel Laub | Detail citátu

Každá myšlenka je výjimkou z pravidla nemyslet! Paul Valéry | Detail citátu

Myslíme pouze, když se setkáme s problémem. John Dewey | Detail citátu

Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný. Winston Churchill | Detail citátu

Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Nehledej úměru mezi velikostí myšlenky a hlavou jejího autora. Lech Przeczek | Detail citátu

Člověk, který nemyslí sám za sebe, nemyslí vůbec. Oscar Wilde | Detail citátu

Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. Blaise Pascal | Detail citátu

Slova jsou stvořena k tomu, aby zakrývala naše myšlenky. Heinrich Heine | Detail citátu

Myšlenka by nikdy neměla být tak velká, aby se nevešla do hlavy. Tomáš Janovic | Detail citátu

Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Intuice je přesně to, co ženě umožňuje sečíst 3 + 3 a dojít k jakémukoli výsledku, jehož se jí zachce. Vittorio de Sica | Detail citátu

Nechci s vámi diskutovat, protože byste mě mohl přesvědčit, a pak bych byl v jednom táboře s vámi. Julian Tuwim | Detail citátu

Nemám-li vlastní názor, brojím alespoň proti názorům těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Někteří lidé by raději zemřeli, než by mysleli. A také to tak dělají. Romain Gary | Detail citátu

Uspořádej si své myšlenky, a poznáš, že žádné nemáš. Matti Kurjensaari | Detail citátu

Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek. Victor Hugo | Detail citátu

V jeho systému myšlení je mnohem víc systému než myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Odpor k nové myšlence se zvyšuje s její důležitostí. John Maynard Keynes | Detail citátu

Dobré myšlenky jsou jako krásné ženy - když přicházejí, je nám jedno, odkud se vzaly. Gabriel Laub | Detail citátu

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější. Josef Čapek | Detail citátu

Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré. John Maynard Keynes | Detail citátu

Napsali o něm, že má schopnost myslet samostatně - sám přišel na to, co chtěli, aby si myslel. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemyslící si myslí, že nikdo nemyslí. Myslící to vědí. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe. Jean Dutourd | Detail citátu

Myšlení - jediný melouch, který nenese. Gabriel Laub | Detail citátu

Někdy i otec myšlenky musí platit alimenty. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily. Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky. Konfucius | Detail citátu

Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená. Zig Ziglar | Detail citátu

Mohl plýtvat myšlenkami, protože stejně nebyly jeho. Josef Poláček | Detail citátu

Ti, kteří jsou proti vašim myšlenkám, jsou nejvíce ti, kterým vaše myšlenky naruší jejich klid. Anthony D'Angelo | Detail citátu

Myšlenky jsou svobodné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Myšlenka, která není nebezpečná, není hodna nazývat se myšlenkou. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..