Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Je těké milovat někoho, koho si nevážíme, ale stejně těžké je milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. Karel Čapek | Detail citátu

Když člověk opravdově miluje a cítí opravdové přátelství, pak o lásce a přátelství nehovoří. Ryzí city neznají mnoho slov. Boris Nikolajevič Polevoj | Detail citátu

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. Burns Robert | Detail citátu

Porozumění bez přízně je nemožné. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Trvalá láska je ta, která je již natolik unavená, že nemá sil se měnit. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska která předtím myslí na to, čím se bude hasit, nikdy nevzplane. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Jsem šťasten, neboť jeji kroky se blíží. Třebaže jde oklikou. N.N. | Detail citátu

Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat. Karolína Světlá | Detail citátu

Láska je zvláštní boj, v němž šťastné vítězství patří tomu, kdo nejvíce ztrácí. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny. Francouzské přísloví | Detail citátu

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku. William Shakespeare | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle. Charles Dickens | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Chceš-li být milován, tak miluj. Řiháková Veronika | Detail citátu

Jak je to politování hodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho co chceme. Abélard Pierre | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Novotný Jiří | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Byla to láska, protože mi bylo nevolno. Woody Allen | Detail citátu

Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho. Masaryk Tomáš Garrique | Detail citátu

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. De Condillac Étienne Bonnot | Detail citátu

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí. Karel Čapek | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Není-li člověk milován, prostě jen nemá štěstí. Nemiluje-li, je to neštěstí. Albert Camus | Detail citátu

Ti, co přivykli malým láskám, velké již nikdy nepoznají. Wilhelm Bush | Detail citátu

Dva milostné dopisy píšeme těžko. První a poslední. Petrarca Francesko | Detail citátu

Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň. Tennyson Alfred | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla. Hermann Hesse | Detail citátu

Láska, když nalézá příliš mnoho živné půdy, degeneruje. Claude Prosper Jolyot de Crébillon | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..