Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Nevděčnost duše způsobuje, že lidská bytost touží do nekonečna po rozmanitosti ve způsobu života. Epikúros | Detail citátu

Jsem přesvědčena, že mi těžké chvíle pomohly lépe pochopit, jak je život nekonečně krásný a v každém smyslu bohatý, a jak úplně nepodstatné jsou věci, které nás naplňují úzkostí. Karen Blixenová | Detail citátu

Člověk by měl být po celý život turistou - aby viděl ze světa jen to, co stojí za vidění. Gabriel Laub | Detail citátu

Naučte se, s jakým málem lze uhájit holý život, kolik příroda žádá. Marcus Annaeus Lucanus | Detail citátu

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra. Alfred Delp | Detail citátu

Život je příliš krátký na to, abychom jednali sobecky. N.N. | Detail citátu

Život znamená snít. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí. Bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím. Walt Whitman | Detail citátu

Život je těžkej a žít ho je kolikrát ještě těžší! Kopecká Kateřina | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. William Somerset Maugham | Detail citátu

Čím více se snažíme držet minulosti, tím poničenější se stává náš život. Dalajlama | Detail citátu

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít. Dyke Henry van | Detail citátu

Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď život. František Kožík | Detail citátu

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat. Pascal Blaise | Detail citátu

It is never too late to be what you might have been. George Eliot | Detail citátu

Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude. Hippokratés | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby až zemřeme, truchlil i majitel pohřebního ústavu. Twain Mark | Detail citátu

Nikdy se nevracet. To by mělo být pravidlem pro každého, kdo chce být umělcem života. Nikdy se nevracet ani ke kráse, ani ke štěstí, ani ke zklamání, ani k bolesti, neboť každý návrat znamená cestu na hřbitov. Zdáli pozorovány hřbitovy, zdají se zahradami. Burdová Lída | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou. Albert Schweitzer | Detail citátu

Život nám byl dán k práci, lásce a zušlechtění. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny. Tennessee Williams | Detail citátu

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává. John Ruskin | Detail citátu

Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá. Benjamin Franklin | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Morgenstern Christian | Detail citátu

Smyslem života ženy je láska, smyslem života muže je práce. Jan Saudek | Detail citátu

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. J.F.Kennedy | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidé si komplikují život každodenním pachtěním, ve snaze si život usnadnit (vytvořit si lepší životní podmínky). Novotný Jiří | Detail citátu

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. Sigmund Freud | Detail citátu

Naučit se žít, znamená naučit se vzdávat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Michel de Montaigne | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Žít, je povinnost. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes. Jan Bosco | Detail citátu

Neusmrcujte, nýbrž ctěte život. Buddha | Detail citátu

Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Cítím, že jsem hnán za cílem, který neznám. Až ho dosáhnu, postačí atom, aby mě srazil. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Kdo ví proč je na světě, snese každý způsob života. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života. Všechno se pak kolem soustředí. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..