Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.

Autor citátu: Friedrich Nietzsche     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu. Neruda Jan | Detail citátu

Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Co je to velký život? Jsou to sny a touhy mládí, které se dočkaly realizace v dospělosti. Comte Auguste | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil ! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze ! Tancuj, jako by se nikdo nedíval ! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal ! Žij, jako bys žil v ráji ! Neznámý autor | Detail citátu

Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody. Walter Benjamin | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Protože lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, touží tolik po lepší budoucnosti a koketují tolik s minulostí. J.W.Goethe | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není. Grazia Deledda | Detail citátu

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí. Epiktétos | Detail citátu

Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Kniha života je plná vykřičníků i otazníků. Josef Čapek | Detail citátu

Zapusťte kořeny svých ideálů tak, aby vám je život nemohl vzít. Schweitzer Albert | Detail citátu

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Žít z donucení není nutné. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány. Aurelius Marcus | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jsou jen dvě cesty, jak žít svůj život. Jedna je, jako by nic nebyl zázrak. Druhá je, jako by všechno byl zázrak. Henry van Dyke | Detail citátu

Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější než ztratit ho. Jiří Wolker | Detail citátu

Nejlepší věci v životě jsou zdarma. Benny Goodman | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život věčnosti je jedině v lásce. Jakob Böhme | Detail citátu

Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé povolání a mé dílo. Michel de Montaigne | Detail citátu

Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme. William Somerset Maugham | Detail citátu

Jak mizerný by byl život, kdybychom se občasnepochválili. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. Ernest Hemingway | Detail citátu

Život spíše zakoušíme, než poznáváme. Josef Čapek | Detail citátu

Smysl života je radovat se ze života a činit jej pro každou lidskou bytost krásnějším. David Ben Gurian | Detail citátu

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni, jsme efektivní. John C. Maxwell | Detail citátu

Jako protiváhu mnoha životních trampot dala nebesačlověku tři věci: naději, spánek a smích. Kant Immanuel | Detail citátu

Proč mi všichni říkají mlč, když si chci promluvit? Proč mi všichni říkají nebreč, když se mi chce plakat? Proč mi všichni říkají miluj, když není kdo by mě měl rád? Budou mi také všichni říkat dýchej, až budu umírat?! Karen | Detail citátu

Naše tělo je stroj k žití. Je k němu uzpůsobeno, je to jeho přirozenost. Nechte život, aby v něm žil. L.N. Tolstoj | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem . Richard Sennett | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..