Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých.

Autor citátu: František Xaver Šalda     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Škoda, že být starý je jediný způsob, jak žít dlouho. Ferdinand Marie Vikomt de Lesseps | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Nelze kritizovat přítomnost skrze sympatie k minulosti. Henri Troyat | Detail citátu

Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít. Marguerite Yourcenarová | Detail citátu

Stáří je dětství bez iluzí. Jacques Roux | Detail citátu

Ženy jsou větrné korouhvičky, jež se neustálí, dokud nezreziví. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme. Italská přísloví | Detail citátu

Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě anebo nezdvořile. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Každá minulost byla lepší. Španělská přísloví | Detail citátu

Čas, který uplynul je náš, a nic není na bezpečnějším místě než to, co bylo. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější - čas. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Čas je nejlepší soudce a trpělivost nejlepší mistr. Guy de Pourtales | Detail citátu

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je starší, tím je pro svého muže zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. Charlie Chaplin | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. William Shakespeare | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Arthur Halley | Detail citátu

Staří jsme jen tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou, která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka. Sacha Guitry | Detail citátu

Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas. John Steinbeck | Detail citátu

Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno. Georges Braque | Detail citátu

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška. Josef Čapek | Detail citátu

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

K největším radostem zralého věku patří setkání se čtyřicetiletými ženami, s nimiž jsme se neoženili, když nám bylo dvacet. Yves Montand | Detail citátu

Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, jsou-li vybízeni k něčemu jinému. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nejvíc se zesměšňují staří lidé, kteří bývali roztomilí, když zapomínají, že už nejsou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Za všechno musíme platit – za mládí hloupostí a za moudrost stářím. Václav Dušek | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti. Jan Werich | Detail citátu

Volný čas je důležitější součást našeho života. Denis Diderot | Detail citátu

Stáří je doba, kdy nemůžeme snést ani svých neřestí, ani léků proti nim. Titus Livius | Detail citátu

Málokdo umí být starý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čas jsou peníze? To museli objevit někde jinde - my na to nemáme ani čas, ani peníze. Gabriel Laub | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot. Michael Althsuler | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Oscar Wilde | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..