Láska jako taková, má svá vývojová stadia. Zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava.

Autor citátu: Étienne Bonnot de Condillac     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska je poezií smyslů. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání. Denis Diderot | Detail citátu

Velká láska je již téměř bezpohlavní. Aristoteles | Detail citátu

Láska a nenávist jsou dvě sestry. Kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. Böll Heinrich | Detail citátu

Kdyby láska umřela, zpustli bychom docela. Tma stínu by po nás zbyla, bez života, bez těla. Karel Boušek | Detail citátu

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích. Shakespeare William | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Milovat a být milován, to je nesmírné štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti. Braque Georges | Detail citátu

Láska nemá jinou možnost, než se zvrhnout v přátelství nebo nenávist. Ivan Alexejevič Bunin | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek! Remarque Erich Maria | Detail citátu

Láska - to je nadání pro pokoru a odpuštění. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti, čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůžeš k mírnosti radit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Pascal Blaise | Detail citátu

Je zajímavé, že to nejprimitivnější a nejjednodušší v lásce je to nejúspěšnější. Daněk Oldřich | Detail citátu

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti. Stendhal | Detail citátu

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy. Richter Václav | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Smyslem životy ženy je láska, smyslem života muže je práce. Saudek Jan | Detail citátu

Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější. Heine Heinrich | Detail citátu

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná. Samuel Butler | Detail citátu

Čím víc miluješ, tím více jsi tím druhým. Novotná Jana | Detail citátu

Vše, co se v životě člověka odehrává bez lásky, je nudné, unavuje člověka a vyvolává v něm deziluzi nad smyslem života. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

V lásce má člověk vyzkoušet i to, co nemiluje. Ivan Alexejevič Bunin | Detail citátu

Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo. Karel Boušek | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Cesta do nebe je úzká, s Bohem ale není kluzká. Ve dvou pak jde se lépe, ale musíte se pevně držet, jste teď jen jedno kuře slepé, ale s Bohem je to med. Jeden za druhého zodpovědnost nesou, kdo samoty se zřekli, za druhého duši neposednou, kdo spolu lásku pekli. Řezáč Jan | Detail citátu

Láska a přátelství se vylučují. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..