Láska jako taková, má svá vývojová stadia. Zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava.

První česká AI aplikace zcela zdarma! Ulehčete si práci, stačí jeden klik..

Autor citátu: Étienne Bonnot de Condillac     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. Heinrich Böll | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Neopouštěj někoho koho miluješ, pro někoho kdo se ti líbí. Protože ten tě jednou opustí, pro toho koho opravdu miluje. Zaťková Lucie | Detail citátu

Byla to láska, protože mi bylo nevolno. Woody Allen | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. Arabské přísloví | Detail citátu

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti. Oscar Wilde | Detail citátu

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod. Sigmund Freud | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Erich Fromm | Detail citátu

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Pearl Bucková | Detail citátu

Ti, co přivykli malým láskám, velké již nikdy nepoznají. Wilhelm Bush | Detail citátu

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Láska žije jen z důvěry. Balzac Honoré de | Detail citátu

Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným. Giordano Bruno | Detail citátu

Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští. Epiktétos | Detail citátu

Když si neodpočineš na ňadrech ženy, tak to není láska. Petr Bezruč | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Čím víc miluješ, tím více jsi tím druhým. Novotná Jana | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Láska by přinutila i psa štěkat v rýmech. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razí sama. Stendhal | Detail citátu

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. Seifert Jaroslav | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními. J.D. Loori | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Láska, plná pochyb, často vydrží celý život. Ta neochvějná se zhroutí jako domek z karet po prvním otřesu. Jean Giraudoux | Detail citátu

Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež. Bonnard Pierre | Detail citátu

Láska je droga. Hamerníková Iva | Detail citátu

Láska si uchová v paměti jen krásné dojmy. Zklamání z lásky všechny detaily, jež ji proměnily v nenávist. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Nelze podruhé milovat to, co jsme u milovat přestali. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme. Albert Camus | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

I ta nejžhavější náruč jednou zchladne, i to nejvěrnější srdce jednou zradí, nejsladší vzpomínka jednou zhořkne a nezbude nic, jen věčně neukojená touha a žal. Nevěřte lidem, zklame vás každý. Stulte se v náruč přírody a nechtějte nic od člověka. Ema Destinová | Detail citátu

Není jiného léku na lásku než více lásky. Thoreau David Henry | Detail citátu

Flirt bez hlubšího úmyslu je jako jízdní řád vydaný pro neexistující železnici. Mastroianni Marcelo | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..