Člověk raději pozná vesmír než sebe samého.

Autor citátu: Ernest Hemingway     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

I když člověk po celý čas nic nedělá, je nutné si odpočinout. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám. Sextus Propertius | Detail citátu

Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý. Arabská přísloví | Detail citátu

Nemám rád lidi kteří se neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdo je moudrý? Ten kdo se dovede od každého něco přiučit. - Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. - Kdo je bohatý? Ten kdo je spokojen. - A kdo je to? Nikdo. Benjamin Franklin | Detail citátu

Ach, proč je člověk člověku vlkem, a ne Karkulkou? Jiří Suchý | Detail citátu

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat. Julius Satinský | Detail citátu

Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Člověk má být zdvořilý, květina má vonět. Indická přísloví | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Milovaný člověk nemá kdy přemýšlet o zlu. Maďarská přísloví | Detail citátu

Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe. Alexander Pope | Detail citátu

Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při životě. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Porozumět člověku, to chvilku trvá. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Když člověk neumře zvlášť mladý, musí zřejmě občas sám sobě trochu odporovat. Phélypeaux de Maurepas Jean Frédéric | Detail citátu

Úcta k druhým je důvodem, proč si člověk váží sám sebe. John Galsworthy | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Člověk ovládl živly a dokáže je kdykoliv úspěšně zastoupit ve věcech katastrof. N.N. | Detail citátu

Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím víc ji stlačíme. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní. Jean Paul | Detail citátu

Je tam jen jeden upřímný člověk, ale i ten je, mám-li být upřímný, svině. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Člověk má takovou cenu jako jeho čas, nikoliv jako jeho doba. Gabriel Laub | Detail citátu

Hrubost, sprostota, surovost mohou být vady také duchaplného člověka. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí. Josef Čapek | Detail citátu

Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti. Albert Camus | Detail citátu

Trýznit se hořem, toť úděl člověka. Menandros | Detail citátu

Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní, protože jim jsou lhostejné prostředky k dosažení jejich cílů. Franz Grillparzer | Detail citátu

Člověk je opice, která proklouzla cenzurou. Gabriel Laub | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernst Fischer | Detail citátu

Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe. Vladimír Lvovič Levi | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Nikdy vás nesmí překvapit, že vás lidé nemají rádi, ale to pro vás nesmí být důvod k tomu, abyste je sám neměl rád. Herbert Casson | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..