V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu.

Autor citátu: Erich Maria Remarque     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Nejskutečnější, nejživelnějí lásky jsou vždy ty nejneočekávanější. André Maurois | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

Nikoliv láska, ale plodnost je ten největší zázrak přírody. Robert Browning | Detail citátu

V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí. Dalajlama | Detail citátu

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Oscar Wilde | Detail citátu

Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. Anatole France | Detail citátu

Láska je slavík - a slavíci mají tu zvláštnost, že v tmavém listoví zákazu klokotají daleko půvabněji než na otevřené silnici povinnosti. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Ti, kdož milují musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat. René Clair | Detail citátu

Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska a rozum si navzájem nevyhoví. Odlas Jiří | Detail citátu

A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo. John Ruskin | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Láska pro sebe vyžaduje v lidské duši hodně místa a musí něco zničit, aby se tam mohla uvelebit. Jean Dutourd | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Kdo vzal polibek a nevezme vše, zaslouží, aby ztratil i to, co získal. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Říkat, že můeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. De Condillac Étienne Bonnot | Detail citátu

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. Neznámý autor | Detail citátu

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. Stendhal | Detail citátu

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí. Disraeli Benjamin | Detail citátu

Vše, co se v životě člověka odehrává bez lásky, je nudné, unavuje člověka a vyvolává v něm deziluzi nad smyslem života. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. Francouzské přísloví | Detail citátu

Každý je tak trochu ignorant, ovšem každý v něčem jiném. Eleanor Roosevelt | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemůžeme mít ... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Gabriel Laub | Detail citátu

Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání. Denis Diderot | Detail citátu

Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk. Publilius Syrus | Detail citátu

Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě. André Brie | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci! DeNiSCa | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..