Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce.

Autor citátu: Epikúros     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Člověk je omyl přírody. Walter Gilbert | Detail citátu

Jsem člověk - nic lidského, myslím, mi není cizí. Menandros | Detail citátu

Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí. Friedrich Engels | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

Člověk se neustále mění, lidé jsou pořád stejní. Gabriel Laub | Detail citátu

Když pozoruji, jak jsou lidé zlí, nikdy se tomu nedivím, ale často se divím, že se nestydí. Karolína Světlá | Detail citátu

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem? Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Člověk může všechno, jenom sám před sebou neunikne. Franz Kafka | Detail citátu

Dobrý člověk potřebnější než kamenný most. Maďarská přísloví | Detail citátu

Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou jemu podobní. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Zrcadlo nemůže odrážet bohy, když se do něho dívají opice. Ernest Hemingway | Detail citátu

Všechno chce k svému, jak člověk, tak to nerozumné zvíře, i to kvítí. Nemá-li, co by rádo, umře, uvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat. Albert Einstein | Detail citátu

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí. Josef Čapek | Detail citátu

Některými věcmi se člověk chlubí, aby se za ně nemusel stydět. Mark Twain | Detail citátu

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk je jako měsíc - má svou temnou stranu, kterou nikomu neukáže. Mark Twain | Detail citátu

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí. Blaise Pascal | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Lidstvo se občas odchyluje od logiky svého vývoje. Proto, ještě existuje. Gabriel Laub | Detail citátu

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď! Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Homo sapiens. Carl von Linné | Detail citátu

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Čínská přísloví | Detail citátu

Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci. Alkmaión | Detail citátu

Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peklo jsou ti druzí, ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou ti druzí, zkrátka, všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější. George Bernard Shaw | Detail citátu

Milovaný člověk nemá kdy přemýšlet o zlu. Maďarská přísloví | Detail citátu

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž obličej je nejnestoudnější částí jejich těla. Francisco de Goya | Detail citátu

Ke cti ctnosti je třeba přiznat, že se lidé tím, že spáchají zločin, dostanou často do velikého neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to. Démokritos | Detail citátu

Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce. Oldřich Fišer | Detail citátu

Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť. Albert Schweitzer | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Vousatí tvorové jsou zrovna tak chtiví chvály, zrovna tak fintiví ve svém oblékání, zrovna tak pyšní na své osobní přednosti, zrovna tak vědomí své přitažlivosti, jako kterákoliv koketa na světě. William Makepeace Thackeray | Detail citátu

Člověk je člověku ustavičným nebezpečím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..