Když se narodíme, nejprve se naučíme mluvit a teprve pak myslet. A tohle počáteční zpoždění už pak nikdy nedoženeme.

Autor citátu: Dušan Radovič     Téma: myšlení

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma myšlení

Dávám přednost živým myšlenkám mrtvých před mrtvými myšlenkami živých. Patricie Holečková | Detail citátu

Originalita jeho myšlenek se značně blížila absolutní nule. Lech Przeczek | Detail citátu

Mohu-li vyslovit vlastní názor, pak už Marx řekl, že... Kurt Bartsch | Detail citátu

Kde všichni mysli totéž, tam se toho moc nenamyslí. Walter Lippman | Detail citátu

Daň ze samostatného myšlení nebyla dosud zavedena jen proto, že by to byl příjem pro stát zcela zanedbatelný. Gabriel Laub | Detail citátu

Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Zakladatelem lidského myšlení byla opice, která jako první přiměla ty ostatní, aby ji živily. Gabriel Laub | Detail citátu

Kolik moudrých myšlenek zůstalo bez povšimnutí jenom proto, že je řekli potomci. Patricie Holečková | Detail citátu

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby. Josef Čapek | Detail citátu

Jen málo lidí si může dovolit největší přepych, který na tomto světě existuje: vlastní názor. Alec Guinness | Detail citátu

Oportunista vždy respektuje zásady jiných, protože neví, zda již zítra nebudou i jeho zásadami. Otokar Fischer | Detail citátu

Jestliže myslí všichni stejně, potom někdo nemyslí. George Patton | Detail citátu

Smí se při jásání myslet? Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Dejte mi hledisko, a já vám řeknu vlastní názor. T. Ber | Detail citátu

Myšlenka je to, co chybí banalitě, aby byla myšlenkou. Karl Kraus | Detail citátu

Napsali o něm, že má schopnost myslet samostatně - sám přišel na to, co chtěli, aby si myslel. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemyslící si myslí, že nikdo nemyslí. Myslící to vědí. Gabriel Laub | Detail citátu

Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný. Winston Churchill | Detail citátu

Pochybuji, tedy myslím. Myslím, tedy jsem. René Descartes | Detail citátu

Uspořádej si své myšlenky, a poznáš, že žádné nemáš. Matti Kurjensaari | Detail citátu

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života. William Shakespeare | Detail citátu

Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě. Gabriel Laub | Detail citátu

Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Je zbytečné cpát do malé hlavy velké myšlenky. Josef Poláček | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Většina lidí raději umře, než aby myslela. A přinejmenším jednou v životě to i udělají. Bertrand Russell | Detail citátu

Velikost myšlenek je přímo úměrná tomu, jak hlasitě je vyslovujeme. Ladislav Muška | Detail citátu

Nemám-li vlastní názor, brojím alespoň proti názorům těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Práce mozkem je pro většinu lidí tak bolestivá jako vrtání zubů. Leonard Woolf | Detail citátu

Hledal hluboké myšlenky. Poslali ho ke dnu. Gabriel Laub | Detail citátu

V jeho systému myšlení je mnohem víc systému než myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Myšlenky se rodí z praxe. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Když myslíte také na obživu, přijdete brzy k názoru, že je lepší nemyslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka - neprodejný odpad zakázkové intelektuální produkce. Gabriel Laub | Detail citátu

Glosa k Descartovi: někdy myslím, tedy někdy jsem. Paul Valéry | Detail citátu

Není těžké být jednomyslní, jsme-li všichni jednoho názoru. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..