I love deadlines. I like the whoosing sound they make as they fly by.

Autor citátu: Douglas Adams     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Život znamená snít. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nemysli si pořád, že musíš všechno prožít, stačí jen pozorovat a to bez klidu nejde. Největší milost pro nás, kteří to potřebujeme, je umění dívat se a vidět. Karel Čapek | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Lidé, žijte. Dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco jiného. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí. Sigmund Freud | Detail citátu

Je třeba být zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk roste tím, že usiluje vzhůru. Maxim Gorkij | Detail citátu

Život je pomalým ztrácením toho, co milujeme. N.N. | Detail citátu

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Pascal Blaise | Detail citátu

Stáří je smutné. Ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. Michal | Detail citátu

Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu si ten capart života nastaví. Sterne Lawrence | Detail citátu

Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý. Lucretius Titus Carus | Detail citátu

Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Umřít - na tom nic nového není, ani žít ovšem není novější. Sergej Alexandrovič Jesenin | Detail citátu

Kruci, to by se žilo, kdyby si dalo žít. N.N. | Detail citátu

Život je jak žebřík do kurníku, krátký a posraný. N.N. | Detail citátu

Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad. Jack Welch | Detail citátu

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme a potom si toho užíváme.Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. Hyrum Smith | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít. Dyke Henry van | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu. Marcel Pagnol | Detail citátu

Život je krátký, umění dlouhé. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter Drucker | Detail citátu

Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl. Jules Laforgue | Detail citátu

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. Anatole France | Detail citátu

Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - jedině tím, že žiji, učí se člověk žít. A každý kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Lidé už objevili vše mimo to, jak mají žít. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Život se nepíše, život se žije. Josef Čapek | Detail citátu

Život dokáže být občas milý, ale dělá to nerad. Gabriel Laub | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději. Sokrates | Detail citátu

Místo v životě končí místem na hřbitově. Odlas Jiří | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..