Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze.

Autor citátu: Detlev von Liliencron     Téma: peníze

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma peníze

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím. George Orwell | Detail citátu

Nikdy jsem neměl ctižádost být nejbohatším mužem na hřbitově. T. L. Ureh | Detail citátu

Když peněz pozbudeme, tekou nám skutečné, upřímné slzy. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Bohatství mě učinilo chudým. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Dokud má člověk úvěr, jako by byl bohatý. Claude Tillier | Detail citátu

Bohatství je dráždidlem ke špatnostem. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Na břich si lehnouti a hřbetem se přikrýti. Česká přísloví | Detail citátu

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Šetrnost nad bohatství. Česká přísloví | Detail citátu

Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek. José Eustasio Rivera | Detail citátu

Největší přírodní krásou krajiny je nízká daňová sazba. Ava Gardnerová | Detail citátu

Ta proklatá láska k penězům! Všechno smete pod sebe a za sebe. Oproti penězům připadá většině lidí všechno jako bajka a prázdný žvást. Ióannés Chrýsostomos | Detail citátu

S penězi to je zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je nepotřebuje. Charlie Chaplin | Detail citátu

Říká se, že peníze nedělají člověka šťastným - tím se jistě myslí peníze druhých. Jules Renard | Detail citátu

Mravnost bývá výsledkem příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peníze špiní ruce, když je jich málo. Když je jich hodně, myjí je. Pitigrilli | Detail citátu

Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude. Latinská přísloví | Detail citátu

Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Henry Ford | Detail citátu

U většiny lidí máš cenu jen svého vlivu a svých příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peníze jsou nenasytné, samotným se jim stejská, chtějí se rozmnožovat. Edward Albee | Detail citátu

Celý svůj velký majetek získal v rámci malé privatizace. Lech Przeczek | Detail citátu

Jdeš si pro dědictví a musíš zaplatit pohřeb. Židovská přísloví | Detail citátu

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít. Aristoteles | Detail citátu

Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý. Démokritos | Detail citátu

Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život. Josef Čapek | Detail citátu

Vymáhat daně znamená škubat husu tak, abychom získali co nejvíce peří s co nejmenším syčením. Jean Baptiste Colbert | Detail citátu

Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví. Albius Tibullus | Detail citátu

Peníze nesmrdí. Vespasiánus | Detail citátu

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žádné bohatství se nedá srovnat se zdravým tělem. Ježíš Sirach | Detail citátu

Hrabivost vzrůstá úměrně s růstem bohatství. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

I když mám na kontě čtyři miliardy, musím myslet na to, že peníze už dnes nemají tu hodnotu jako kdysi. Paul Getty | Detail citátu

Věřil, že zelená barva uklidňuje. Vydržel se proto celé hodiny dívat na stokoruny. Lech Przeczek | Detail citátu

Peníze prý vynalezli Féničané. Velmi dobře, ale proč tak málo? Marian Załucki | Detail citátu

Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze. Detlev von Liliencron | Detail citátu

Nadbytek bohatství je nedotknutelný úvěr, ke kterému je vlastník nadosmrti upoután, aby jej spravoval pro dobro společnosti. Andrew Carnegie | Detail citátu

Poctivý obchod nepřináší bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí. František Vymazal | Detail citátu

To, v čem žijeme nyní, jsou časy skutečně zlaté: za zlato největší čest, za zlato lásku máš. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..