Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji.

Autor citátu: Démokritos z Abdér     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. Jules Renard | Detail citátu

Podává-li vám přítel obě ruce, můžete být klidný, neboť je máte obě na očích. Ambrose Bierce | Detail citátu

Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. Francois Quesnay | Detail citátu

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže. N.N. | Detail citátu

Starost je vzácný poklad, který ukazujeme jen přátelům. Madagarská přísloví | Detail citátu

Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého. Arabská přísloví | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kteří si půjčují moje knihy a staví na ně mokré sklenice. Edwin Arlington Robinson | Detail citátu

Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plútarchos | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

Kouzlo novosti setře vady v čerstvých vztazích stejně jako dlouhý zvyk v těch starých. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Tristan Bernard | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Pascal Blaise | Detail citátu

Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Michel de Montaigne | Detail citátu

Přátelství je rovnost. Pythagoras | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedovedu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel... Golichová Aneta | Detail citátu

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. Anglická přísloví | Detail citátu

Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Lépe ztratit přítele než vtip. Marcus Fabius Quintilianus | Detail citátu

Dnes žijeme tisíce kilometrů od sebe, on ví a já vím. A naše srdce se přesto usmívají. Robert Fulghum | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Mladší | Detail citátu

Nenamáháme se příteli odhalit svoje chyby, nýbrž jeho. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Přátelé jsou dobrá věc - za předpokladu že je nepotřebujeme. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve 4 hodiny ráno. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolkem na ochranu zájmů a výměnou dobrých služeb. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..