Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to.

Autor citátu: Démokritos     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Nejhorší na komplexech méněcennosti je, že je mají nesprávní lidé. Jacques Tati | Detail citátu

Každý člověk má dvojí vychování - jedno, jehož se mu dostává od jiných a druhé, důležitější, které si dává sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nechci aby lidé byli velmi příjemní, protože se tak nemusím obtěžovat s tím, abych je měla hodně ráda. Jane Austenová | Detail citátu

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh. Blaise Pascal | Detail citátu

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání. Leo Buscaglia | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Ach, proč je člověk člověku vlkem, a ne Karkulkou? Jiří Suchý | Detail citátu

Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti. Axel Munthe | Detail citátu

Pozor, člověk! Děkuji za výstrahu, půjdu jinudy. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Už existuje tolik názorů, jaký má být člověk, že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Václav Havel | Detail citátu

Nejužitečnější pro člověka je, když nemluví o věcech, které mu nepřináleží. Arabská přísloví | Detail citátu

Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo popřáno sluchu. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest. Milan Kundera | Detail citátu

Člověk - vedlejší produkt lásky. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Lidská povaha je plná rozporů. Karel Čapek | Detail citátu

Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části - jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude! Josef Čapek | Detail citátu

Úcta k druhým je důvodem, proč si člověk váží sám sebe. John Galsworthy | Detail citátu

Zdá se, že se lidé zrodili k tomu, aby podváděli ostatní i sami sebe. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší. Diogenés | Detail citátu

Člověk by měl málo mluvit s lidmi a velmi mnoho se sebou samým. Jaromír John | Detail citátu

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk má být zdvořilý, květina má vonět. Indická přísloví | Detail citátu

Není ani tak rozhodující, kam vás lidé pošlou jako to, kde sami nakonec skončíte. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Lidé si myslí, že co si přejí, přejí si právem. Latinská přísloví | Detail citátu

Zrcadlo nemůže odrážet bohy, když se do něho dívají opice. Ernest Hemingway | Detail citátu

Lidé se liší nejnápadněji tím, že blázni tropí pořád tytéž a rozumní pořád jiné klouposti. Karl Heinrich Waggerl | Detail citátu

Fyzika nás učí, že čím víc se k předmětu přibližujeme, tím se nám zdá větší. Ve vztahu mezi lidmi je tomu však naopak. Čím blíže jsme k člověku, tím menší se nám zdá. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Lidí se nebojme, bojme se sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Kdo je moudrý? Ten kdo se dovede od každého něco přiučit. - Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. - Kdo je bohatý? Ten kdo je spokojen. - A kdo je to? Nikdo. Benjamin Franklin | Detail citátu

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Škodou mnozí lidé zmoudřeli. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..