Mají-li se dát lidé do pohybu, musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží slézat hory, o kterých panuje názor, že jsou příliš vysoké.

Autor citátu: David Gergen     Téma: člověk

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma člověk

Podřízené dědíte, ale stoupence musíte získat. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Mnoho lidí se dostalo dál, než mohli, protože si o nich někdo jiný myslel, že mohou. Neznámý autor | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Leadership je jako krása – jen těžko se definuje, ale když ji vidíte, poznáte ji. Warren Bennis | Detail citátu

Nikdy nemůže být tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř. Neznámý autor | Detail citátu

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell | Detail citátu

Nálada vůdce je nakažlivá. Jack Welch | Detail citátu

Nejčastější příčinou toho, že nedosáhneme svých cílů, je skutečnost, že zabíjíme čas tím, že děláme nejdříve druhořadé věci. Robert J. Mckain | Detail citátu

I ti nejtalentovanější jedinci potřebuji při průchodu neznámým terénem světlo. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete. Zig Ziglar | Detail citátu

Klíč vyhovuje, když odemkne zámek. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Muž, který jde sám, se může vydat na cestu, jen co se probudí. Ten, kdo cestuje se společníkem, musí ještě počkat, až bude připraven i on. John C. Maxwell | Detail citátu

15% of one’s financial success is due to one’s technical knowledge and about 85% is due to human skills and ability to lead people. Neznámý autor | Detail citátu

Buďte sami sebou! Nápodobou někoho jiného dosáhnete maximálně na průměr. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Vyhýbat se nejistotě patří k lidské přirozenosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně spolupracovala je ten nejcennější talent. Daniel Goleman | Detail citátu

Talent má mnoho různých tváří. Přichází v rozmanitých tvarech a podobách. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Na světě jsou cvoci, někteří z nich se stávají šéfy. Jack Welch | Detail citátu

Vše, co se nám stává je pouze ozvěnou toho, kdo jsme. Jen Gebser | Detail citátu

Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem - pokud ze sebe vydáme to nejlepší. Hal Urban | Detail citátu

Zákazník nemá vždycky pravdu. Mýlí se stejně často jako má pravdu. Harold Geneen | Detail citátu

Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity. J.W. Goethe | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford | Detail citátu

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. Helen Keller | Detail citátu

Dej ránu první a vyhraješ! Hugo | Detail citátu

Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů... Neznámý autor | Detail citátu

Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. Ralph W. Emerson | Detail citátu

Jací jste vy, taková je i vaše firma. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Je něco ještě vzácnějšího, cennějšího než schopnosti. Je to schopnost rozpoznat schopnosti. Robert Half | Detail citátu

V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí – a s dovedností tuto vizi komunikovat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Jediný člověk před kterým se neschováme, jsme my sami. Proto stojí za to se trochu poznat. Neznámý autor | Detail citátu

Lidé kteří jsou přesvědčeni, že budou mít úspěch, úspěch mají, i když se opakovaně potýkají s protivenstvím. Jiní mohou od života dostat to nejlepší, a přesto pořád selhávají, protože v sobě vidí poražené. John C. Maxwell | Detail citátu

Raději být v pekle šéfem, než-li v nebi blbcem. Jiří Vorel | Detail citátu

Opravdu důležitých věcí, je jen pár. Marie Dressler | Detail citátu

V lidském životě jsou dvě tragédie. První je, že se Vám nepodaří dosáhnout toho co chcete a druhá je, když se Vám to podaří. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk. Aristoteles | Detail citátu

Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o svě vlastní hodnotě. Denis Waitley | Detail citátu

Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním. John C. Maxwell | Detail citátu

Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost. Louis L´Amour | Detail citátu

Snažte se o to, aby vaše produkty a služby, byly jiné než u ostatních. A zákazníci k vám přilnou jako lepidlo. Jack Welch | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..